Uutiset

Nautakisat 2013


Tänä vuonna kokeillaan ensimmäistä kertaa nautakisoja kahdessa luokassa.
Hallitus päätti kokouksessa 16.2.2013, että kilpailutoimikunnan esityksestä kokeillaan tänä vuonna nautakisoja kahdessa luokassa.
 
Kilpailutoimikunta esittää, että nautakisat voi pitää kokeiluluontoisesti kahden luokan kisoina tänä vuonna ja kisakauden jälkeen päätetään jatkosta.
 
Muutosehdotus 20.01.2013
Heikki Teittinen
 
Nauta1
 
HAKU
Hakumatka 70-100 m. Ohjaaja saa auttaa koiraa haussa esim. siirtymällä itse lähemmäksi nautoja. Tuomari vähentää pisteitä kuljetuksesta ohjaajan luokse samassa suhteessa matkan lyhenemisen kanssa. Kuljetuksessa ohjaajalle voi olla hakuportti. (40p)
 
AJO
Osuus 1: poispäinajo. Koira ajaa nautoja edellään lähtötolpalta kohti 1.porttia ja läpi (6m) porttiaukosta. Ohjaajan tulee kulkea niin kaukana tai sivussa koiran takana, ettei tuomarille jää epäselväksi kuka nautoja ajaa. Mikäli ohjaaja ei käytä poispäinajo-osuutta, vaan suorittaa tämän peruskuljetuksena ohjaaja-naudat-koira järjestyksessä, menettää hän pisteet (10p) tältä osuudelta. Osuus 2) 1. portin jälkeen voi ohjaaja siirtyä nautojen eteen ja jatkaa tästä eteenpäin peruskuljetuksena, taikka ajaa radan poispäinajona. Pisteitä ei vähennetä siitä mikä on ohjaajan sijainti kuljetuksessa tästä eteenpäin. 2. portin jälkeen (osuus 3) kuljetaan lähtötolpalle, jonka takaa naudat kierrätetään kohti häkkiä. Tuomari voi halutessaan siirtää poispäinajon osuudelle 2 tai 3. (30p)
 
HÄKITYS
Häkitys alkaa nautojen ohitettua lähtötolpan. Ohjaaja avaa häkin portin/narun, koira siirtää naudat häkkiin ja portti laitetaan kiinni. Portti/naru aukaistaan, koira kiertää häkin taakse ja ajaa naudat pois häkistä. Ohjaaja ei saa irrottaa otettaan häkin portista/narusta ennenkuin on saanut häkityksen suoritetuksi. Portti laitetaan kiinni ja koira kokoaa naudat. Häkin ja -suuaukon tulee olla käytettävälle eläinmäärälle sopivan kokoinen ja alta avoin koiraa varten. Tarvittaessa häkki voidaan korvata aitauksella, erottelukujalla, vaunulla tai trailerilla esim nautojen jälkisiirtoa ajatellen.(15p)
 
EROTTELU
Koira kuljettaa naudat erottelukujaan, jonka sisällä koiran on erotettava yksi tai useampi nauta ja siirrettävä se pois kujasta.(Erottelu voidaan suorittaa myös häkin sisällä tai erotetut naudat voidaan siirtää kokonaan pois kilpailuradalta. Rataselostuksessa kerrotaan kuinka ko. kilpailussa menetellään). Aika loppuu, kun eroteltu eläin/eläimet on siirretty tietyn rajan yli. Tuomari ja/tai ratamestari voivat muuttaa erottelun ja häkityksen paikkoja olosuhteiden ja eläinten mukaan. Erottelu voidaan myös jättää kokonaan pois(10p)
 
 
Nauta2
HAKU
Hakumatka 100-250m. Ohjaaja on tolpalla koko haun ajan.(40p)
 
AJO
Osuus 1: poispäinajo. Koira ajaa nautoja edellään lähtötolpalta kohti 1.porttia ja läpi (6m) porttiaukosta. Ohjaaja ohjaa laumaa tolpalta. Jos ohjaaja liikkuu tolpalta/portilta poispäinajo-osuuden aikana, vähennetään tämän osuuden pisteet(10p). Loppuosuudet voidaan ajaa ohjaajan haluamalla tavalla, joko poispäinajona tai peruskuljetuksena. Tuomari voi halutessaan siirtää tolpalta-ajo-osuuden portille 2 tai 3. (30p)
 
HÄKITYS
Häkitys alkaa nautojen ohitettua lähtötolpan. Ohjaaja avaa häkin portin, koira siirtää naudat häkkiin ja portti laitetaan kiinni. Portti aukaistaan, koira kiertää häkin taakse ja ajaa naudat pois häkistä. Ohjaaja ei saa irrottaa otettaan häkin portista/narusta ennenkuin on saanut häkityksen suoritetuksi. Portti laitetaan kiinni ja koira kokoaa naudat. Häkin ja –suuaukon tulee olla riittävän kokoinen että eläimet siihen hyvin mahtuvat ja alta riittävän avoin koiraa varten. Häkki voidaan myös korvata trailerilla tai vaunulla esim jälkisiirtoa varten(15p)
 
EROTTELU
Koira kuljettaa naudat erottelukujaan tai merkittyyn ympyrään, jonka sisällä koiran on erotettava yksi tai useampi, selvästi merkitty nauta ja siirrettävä se pois kujasta.(Erottelu voidaan suorittaa myös häkin sisällä tai erotetut naudat voidaan siirtää kokonaan pois kilpailuradalta. Rataselostuksessa kerrotaan kuinka ko. kilpailussa menetellään). Aika loppuu, kun eroteltu eläin/eläimet on siirretty tietyn rajan yli. Tuomari ja/tai ratamestari voivat muuttaa erottelun ja häkityksen paikkoja olosuhteiden ja eläinten mukaan.(10p)
 
YLEISTÄ SÄÄNNÖISTÄ
Koirilla on vapaa liikkumisoikeus luokasta toiseen. Järjestäjä voi päättää olosuhteiden mukaan, saako sama koira ajaa kahta luokkaa samana päivänä.
Käytössä oleva rata on selostettava tai piirrettävä riittävän selvästi kilpailualueella ennen kilpailua.
Järjestäjä saa valita paimennettavan lauman koon osittain eläinten koon mukaan. Samalla laumalla voidaan tarvittaessa ajaa kaksi ajoa peräkkäin tai karsia epäsopivia yksilöitä laumasta pois ajojen välillä. Käytetty lauma voidaan myös sekoittaa käyttämättömiin eläimiin uudelleenkäyttöä varten. Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman tasainen lauma kaikille kilpailijoille ja huolehtia että esim vauhkoontuneet eläimet voidaan erottaa kisaeläimistä.
 
 
Kilpailutoimikunnan puolesta
 
Pirjo Koivu 
kilpailutoimikunnansihteeri
 
 

Edellinen sivu: Suomen Paimenkoirayhdistys ry.
Seuraava sivu: Yhteystiedot


Elma2017