Uutiset

Paimennuksen PM-kilpailut lähestyvät


Pohjoismaiset huiput kohtaavat Somerolla elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Luvassa on kiihkeä kilpailu huippuolosuhteissa. Järjestelyt ovat hyvässä vaiheessa. Ohessa molemmat - sekä uusi että vanhempi lehdistötiedote.

ENNAKKOTIEDOTE: Paimennuksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 5.-7.8.2011 Somerolla

Suomen Paimenkoirayhdistys SPKY ry. on paimentavien työkoirien kasvatuk­seen, kou­lutukseen ja käyttöön erikoistunut yhdistys. Jäseninä sillä on valtakunnan kattavasti lampaita, lypsy- tai lihakarjaa pitäviä karjatilallisia sekä nykyään myös paimennuksen harrastajia. SPKY ry. järjestää tulevana kesänä ensim­mäis­tä kertaa täällä Suomessa paimennuksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Kisat kilpaillaan Some­rolla Koti­kos­ken lammastilalla elokuussa. Kilpailutilana ja kisan isäntinä toimivat Elisa ja Kari Kotikoski. Heillä on 400 uuhen texel- ja turkislammaskatras, ja he ovat tottuneet järjestämään paimennus­kil­pailuja ja -tapahtumia tilal­laan.  PM -kisaan osallistuu 60 koiraa ja ohjaajaa. Kilpailu on samalla sekä yksilö- että maajouk­kue­kilpailu, jossa kunkin osallistuvan maan Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska omista maa­kohtaisista karsinnoista on muodostettu 15 hengen joukkueet. Kahden karsintapäivän yhteis­pistemääräl­tään 15 parasta pääsevät sun­nuntain finaaliin ja suurelle ja vaikeutetulle kansainvälisen tason avoimen luokan radalle. Kisatuomariksi yhdistys on kutsunut irlantilaisen huippukisaajan ja kansain­välisesti arvostetun paimennus­kilpailu­tuomari Simon Mossen. Kisa on aina ollut huikaisevaa katsot­ta­vaa, ja koska paimennus on erittäin yleisöystävällinen laji, oletamme, että kiinnostuneita katsojia riittää. Kesäkaudella tällainen tapahtuma on varmasti kiinnostava niin paikallisten kuin kesäasukkaiden kes­kuu­des­sa. Paikka­kunnan matkailuyrittäjät ovat valmiina palvelemaan kisavieraita. Talkoolaisia on tulos­sa runsaasti varmistamaan kisaviikonlopun onnistumista. 

Pohjoismaissa paimennuksen huipulla kisaa ja katsomossa vaikuttaa paljon maanviljelijöitä ja karjatilallisia. Toisin kuin paimennuksen synnyinmaassa Brittein saarilla, meillä Pohjoismaissa koiria käytetään paljon nau­ta­tiloilla. Lisäksi kisaajissa on ammattilampureita ja jonkin verran alan harrastajia. Paimenkoiraa käyttävät tilat ovat Suomessa ja Pohjoismaissa muutenkin edelläkävijöitä, joiden eläinten- ja tilanpito on inno­vatii­vista ja tavoitteellista ja tilan koko potentiaalit mm. niin maisemanhoidon, eläinten ulkoilutuksen ja tehok­kaan laidunnuksen kautta toteutuvat hyvin. Paimennusta ja toimivaa paimenkoiraa käyttävä harraste- ja ammat­tikunta muodostaa Pohjoismaissa tiiviin verkoston. Paimenkoira on siis väline tasokkaampaan eläin­tuo­tantoon ja kilpailut ovat yksi tapa testata ohjaajien osaamisen tasoa sekä etsiä sopivimpia koiria paimen­tavien koirien jalostuspopulaatioon.

Pohjoismainen paimennuksen taso on maailmanlaajuisesti korkea. Varsinkin norjalaiset huippukisaajat tais­te­levat sijoituksista maailman huipulla. Suomalaiset ovat viime vuosina nostaneet ryminällä sekä kil­pai­li­joi­den tasoa että määrää. Huolimatta varsin vaatimattomista taloudellisista resursseista sekä kesäaikaan pää­asias­sa sijoittuvan treenikauden lyhyydestä on suomalaisten menestyminen kansainvälisillä areenoilla paran­tu­­nut vuosi vuodelta. Yksi osoitus tästä arvostuksesta on mahdollisuus PM –kisojen järjestämiseen tänä vuon­na. 

Kotikosken lammastila toimii Suomen ensimmäisten PM –kisojen areenana. Elisa ja Kari Kotikoski johtavat 400 uuhen tilaansa määrätietoisesti sekä tuotteiden suoramarkkinoinnin että tuo­tan­non ja eläintenpidon kehit­tämiseksi. Laidunkaudella eläinmäärä nousee noin 1000 lam­paa­seen. Tästä katraasta valitaan näitä kilpailuja varten 220 karitsaa ja 120 uuhta eli yhteensä 340 eläintä. Isäntäpari sekä harrastaa paimennusta korkeimman kilpailuluokan eli kolmosluokan tasolla että käyttää joka­päi­väi­sessä työssä tilan 7 paimenkoiraa. Kotikoskilla kilpaillaan joka vuosi parina viikonloppuna koti­mai­sissa kilpailuissa sekä tila on toiminut monen ulkomaisen kouluttajan kurssinpitopaikkana. Kari Kotikoski on tällä hetkellä SPKY:n puheenjohtaja ja muukin perhe on aktiivinen paimenkoirayhdistyksessä.

TIEDOTE 2: Paimennuksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 5.-7.8.2011 Somerolla

Kilpailujen ennakkotiedote löytyy myös Suomen Paimenkoirayhdistyksen nettisivuilta www.spky.fi

Suomen Paimenkoirayhdistys SPKY ry.:n järjestämät paimennuksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailut lähestyvät kovaa vauhtia. Tulevana viikonloppuna Somerolla starttaa 47 kilpailijaa. Perjantain ja lauantain karsintastarteista jatkoon pääsevät yhteispistemäärältään 15 parasta. Sunnuntain finaali kilpaillaan suurella kansainvälisen tason tuplahakuradalla, jossa parhaimmillaan koiran pitää käsitellä 20 lammasta pitkien etäisyyksien päässä ohjaajasta. Somerolaisella Kotikosken lammastilalla kilpailuun valmistautuminen on edennyt hyvässä järjestyksessä ja tilan vajaan tuhannen lampaan katraasta on näinä kilpailuja edeltävinä viikkoina valittu ja karsittu sopivimmat päälle 300 eläintä kilpailuratoja varten. Kilpailuisännät Elisa ja Kari Kotikoski uskovat, että lampaat tulevat olemaan sopivan haasteellisia Pohjoismaiden parhaimmille paimenille ja heidän koirilleen. ”Tärkeintä on, että lammasryhmät ovat tasaisia ja eri kilpailijoille osuvissa eläimissä ei olisi suuria eroja. Tällä tasolla kilpailtaessa eläinten mahdollisen haasteellisuuden ei enää pitäisi olla ongelma.” Kotikoskien mukaan tilan lampaat tulevat olemaan suhteellisen liikkuvia, mikä takaa hyvän ja mielenkiintoisen kilpailun. ”Nämä eläimet vastaavat hyvin koiraan. Sellaiset koirat ja ohjaajat, jotka ovat hyviä ja kokeneita eläintenkäsittelijöitä ja osaavat lukea lampaita, tulevat pärjäämään uuhi-karitsa­ryh­mi­em­me kanssa hyvin.”

Kisatuomariksi yhdistys on kutsunut irlantilaisen huippukisaajan ja kansain­välisesti arvostetun paimennus­kilpailu­tuomari Simon Mossen. Hän on suomalaiselle paimenkoiraväelle tuttu jo 1980 –luvun alusta lähtien. Kun varmuus suurkilpailun järjestämismahdollisuudesta saatiin, oli käytännössä itsestään selvää, että Mosse pyydettäisiin tuomaroimaan kisoja. Suurkilpailutuomariksi kutsuminen on kunnioituksen osoitus ja lankeaa vain harvoille ja valituille.

Kilpailujen ratamestarina toimivan Susanna Nuutisen suurin työsarka on aikataulun hallinnan lisäksi sekä lähtö- että poistovarikkojen toimivuus ja sujuva eläinliikenne. Nuutisen luotsaaman hermokeskuksen tehtävänä on jouduttaa kilpailun etenemistä nappiinsa osuvalla eläinryhmien valmistelulla ja niiden liikuttamisella kilpailutolpalle kutakin kilpailijaa varten ilman, että kenenkään tarvitsisi odotella turhan pitkiä aikoja. Varikkojen toimivuutta on jo testattu ja kaiken pitäisi toimia ongelmitta. Varikkohenkilöstö koirineen on myös ohjeistettuna ja valmiina viikonlopun koitoksiin. Varikkotyöntekijöitä on varattu kilpailuja varten kymmenisen henkeä.

Kilpailut alkavat joka päivä (pe, la, su) klo 08.00 aamulla ja jatkuvat tauotta lyhyttä lounastaukoa lukuun ottamatta koko päivän, arviolta klo 17.00 – 18.00 asti. Yleisöllä on kilpailuihin vapaa pääsy. Paikan päällä osoitetaan katsojille varattu alue. Mukaan kannattaa ottaa retkituolia. Paikalla on omakustanteinen kanttiini, yleisö-wc:t sekä paikoitusalue. Sunnuntain finaaliratasuoritukset kestävät radan vaikeusasteesta johtuen pitempään, ja siksi myös silloin on odotettavissa pitkä päivä. Illalla sunnuntaina kilpailujen päätteeksi pal­kitaan Pohjoismaiden mestari yksilösuorituksena. Lisäksi maajoukkueet laitetaan paremmuus­jär­jes­tyk­seen.

Tervetuloa!

Lisätietoja antaa Kari Kotikoski kari@kotikoski.fi p. 040/5237886

www.spky.fi

www.kotikoski.fi

Internetissä toimii reaaliaikainen tulospalvelu.

Lähtölistat ja joukkueet löytyvät yhdistyksen sivuilta, NM2011 painikkeen alta.

Kilpailujen tuomari: Simon Mosse, Irlanti

Kilpailusihteeristön pää: Tiina Mäkelä

Ratamestari: Susanna Nuutinen

Kuvia voi ladata yhdistyksen nettisivuilta ja tiedustella paikan päällä infotiskiltä.


Edellinen sivu: Suomen Paimenkoirayhdistys ry.
Seuraava sivu: Yhteystiedot


Elma2017