Ilmoita kurssista


Kurssi- ja koulutustoiminnan yhteyshenkilö Anne Konsti, p.046-6322473


Anne ottaa vastaan harjoituspaikka-, kurssi- ja luentoilmoituksia sekä päivittää tietoja, jotka ilmoitetaan hänelle. Yhteyshenkilö kokoaa saamansa materiaalin nettiin ja lehteen. Yhteyshenkilön tehtävä ei ole järjestää kursseja pitkin Suomea, vaan toimia ilmoitusten vastaanottajana ja informoida päällekkäisyyksisä. Tarvittaessa yhdistyksen hallitus, aluevastaavat ja kurssivastaava voivat neuvoa ja avustaa kurssien suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Kurssivastaava toimii aluevastaavien yhteyshenkilönä. Esim. jos jollain alueella ei ole järjestetty kurssia pitkään aikaan, ottaa hän yhteyttä sen alueen aluevastaavaan ja kyselee mahdollisuuksia järjestää ko. alueella kurssi tai harjoitustoimintaa. Yhteyshenkilö ei konkreettisesti voi järjestää kurssi- tai harjoitustoimintaa paikkakunnalla, jota hän ei tunne. Aluevastaavat on tätä tehtäväää varten ja toimivat oman alueensa SPKY:n tiedonlähteinä, ilmoittaen myös mahdollisesta toiminnasta yhteyshenkilölle, joka edelleen tiedottaa SPKY:n kurssitoiminnasta yhdistyksen nettisivuilla

Ilmoita seuraavat tiedot s-postilla yhteyshenkilölle
1) paikkakunta
2) päivät( pp.kk.- pp.kk.)
3) kouluttaja(-t)
4) järjestäjä ja tämän yhteystiedot
5) minimi/maksimi osallistuja määrä
6) kurssin sisältö: minkälaisille koirille ja ohjaajille tarkoitettu, minkälaiset koulutuspuitteet, onko rajoituksia(esim. etusijalla farmikoirat jne.) yms. jota halutaan kerrottavan kurssista ja muusta siihen liittyvästä mm. majoitus
7) kurssin hinta (+ mitä kaikkea siihen sisältyy)
8) ajo-ohjeet


Edellinen sivu: Kurssit
Seuraava sivu: Harjoituspaikat


Elma2017