Aihearkisto: Hallitus tiedottaa

PÄIVITYS 18.7.2020: POIKKEUSOLOJEN TOIMINTAOHJEET KILPAILUIHIN JA PERUSRADOILLE

Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Yhdistyksen hallitus seuraa
tilannetta ja tekee tarvittavat muutokset. Kilpailun  tai perusradan järjestäjä vastaa näiden ohjeiden noudattamisesta kilpailupaikalla.
1. Oireilevat henkilöt eivät saa osallistua kilpailuihin. Noudatetaan
Suomen hallituksen suosituksia omaehtoisesta karanteenista. Osallistumismaksu palautetaan tilanteessa, jossa osallistuja epäilee sairastuneensa.
2. Tuloslappuja ei tehdä eikä jaeta kilpailun jälkeen.
Kokonaistuloslista kuvataan ja julkaistaan facebookissa sekä tallennetaan tulosjärjestelmään kuten ennenkin. Palkintojenjaossa noudatetaan turvavälejä.
3. Katsomossa noudatetaan turvavälejä, jokaisen katsojan ja kilpailijan
vastuulla on huolehtia turvaväleistä.
4. Varikolla on tarjolla käsidesiä ja suositellaan käsineiden käyttöä sekä
turvavälien huomioimista mikäli mahdollista.
7. Käsien desinfiointipiste, jota on mahdollisuus käyttää ennen
kilpailusuoritusta ja sen jälkeen.
8. Jokainen osallistuja on itse velvoitettu noudattamaan näitä sääntöjä
sekä ohjeistamaan katsojia.
9. Tuomareiden arvosteluvelvoitetta ei sovelleta vuonna 2020:
tuomarioikeuksiin ei vaikutusta vaikka ei arvostelisi kertaakaan kuluvana vuonna.
10. Riskiryhmäläisen osallistuessa perusrataan tulisi olla etukäteen
yhteydessä järjestäjään erikoisjärjestelyiden hoitamiseksi.

Terveisiä hallituksen kokouksesta 17.5.2020

Terveisiä hallituksen kokouksesta 17.5.2020:

POIKKEUSOLOJEN TOIMINTAOHJEET KILPAILUIHIN JA PERUSRADOILLE

Toimintaohjeet yhdistyksen kotisivuilla:

https://www.spky.fi/wopr/hallitus-tiedottaa/poikkeusolojen-toimintaohjeet-kilpailuihin-ja-perusradoille/

 

KOIRATIETOKANTA ETENEE

Uuden koiratietokannan rakentaminen etenee ja sitä päästään testaamaan näillä näkymin kesäkuun alussa. Ennen uuden tietokannan käyttöönottoa käytetään vanhaa järjestelmää.

 

FACEBOOK-RYHMÄ JÄSENKESKUSTELUA VARTEN

SPKY:lle perustetaan oma Facebook-ryhmä, joka mahdollistaa keskustelun nykyistä Facebook-sivua paremmin.

 

NAUTA PM-KISOJEN JOUKKUE

Hallitus keskusteli nauta-PM joukkueen karsinnasta jäsenistöltä tulleen palautteen perusteella.

Todettiin, että joukkue karsitaan uudelleen kuten on aiemmin kerrottu. Lammaskisoissa vuoden 2020 MM-joukkue pysyy samana, vaikka kilpailut siirretään vuoteen 2021, koska ISDS on osallistujamaita näin ohjeistanut. Keväällä oli myös olemassa riski, että tänä vuonna ei olisi voitu järjestää uusia lammaskarsintakilpailuja (kolme viikonloppua) korona-tilanteen takia. Nauta-PM joukkue voidaan karsia yhden kilpailuviikonlopun aikana, joten hallitus katsoo, että karsinnat voidaan järjestää ja uusi joukkue valita.

 

KILPAILUKALENTERI

Kilpailukalenteri julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla viikon 21 aikana.

 

Poikkeusolojen toimintaohjeet kilpailuihin ja perusradoille

Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta ja tekee
tarvittavat muutokset. Kilpailun /perusradan järjestäjä vastaa näiden ohjeiden
noudattamisesta kilpailupaikalla.


1. Oireilevat henkilöt eivät saa osallistua kilpailuihin. Noudatetaan Suomen hallituksen
suosituksia omaehtoisesta karanteenista. Osallistumismaksu palautetaan tilanteessa, jossa
osallistuja epäilee sairastuneensa.
2. Tuomari ja sihteeri noudattavat turvaväliä. Tarvittaessa käytetään radiopuhelinyhteyttä
tai puhelinyhteyttä.
3. Tuloslappuja ei tehdä eikä jaeta kilpailun jälkeen. Kokonaistuloslista kuvataan ja
julkaistaan facebookissa sekä tallennetaan tulosjärjestelmään kuten ennenkin. Palkintojen
jaossa noudatetaan turvavälejä.
4. Katsomossa noudatetaan turvavälejä, jokaisen katsojan ja kilpailijan vastuulla huolehtia
turvaväleistä.
5. Ei kahvioita, omat eväät mukaan. Ei roskiksia, jokainen vie roskansa mukanaan.
6. Varikolla tarjolla käsidesiä ja suositellaan käsineiden käyttöä sekä turvavälien
huomioimista mikäli mahdollista.
7. Käsien desinfiointipiste, jota velvoitetaan käyttämään ennen kilpailusuoritusta ja sen
jälkeen.
8. Rataan tutustuminen tolpalta katsoen on kielletty, koska ei voida tarjota tasapuolista
mahdollisuutta kaikille katsoa rataa ja samalla huolehtia riittävistä turvaväleistä. Rataa voi
käydä kävelemässä turvaväleistä huolehtien. Linjamerkin käyttäminen poikittaislinjalla on
sallittua.
9. WC:ssä on käsidesiä käytettäväksi.
10. Jokainen osallistuja on itse velvoitettu noudattamaan näitä sääntöjä sekä ohjeistamaan
katsojia.
11. Tuomareiden arvosteluvelvoitetta ei sovelleta vuonna 2020: tuomarioikeuksiin ei
vaikutusta vaikka ei arvostelisi kertaakaan kuluvana vuonna.
12. Yli 40 koiran kilpailupäivissä päivä jaetaan kahtia niin että saman ohjaajan kaikki koirat
starttaavat joko aamupäivällä tai iltapäivällä ensimmäisenä kilpailupäivänä ja toisena
kilpailupäivänä startataan käännetyllä lähtöjärjestyksellä.
13. Varmistetaan, että paikallaolevien kilpailijoiden, toimitsijoiden ja katsojien yhtäaikainen
lukumäärä ei ylitä 50.
14. Riskiryhmäläisen osallistuessa perusrataan tulisi olla etukäteen yhteydessä järjestäjään
erikoisjärjestelyiden hoitamiseksi.

Hallitus tiedottaa koronatilanteesta ja lisäyksistä kilpailu- ja perusratasääntöihin

Koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten purku on pikkuhiljaa alkanut, tällä hetkellä kilpailukauden aloitus alkukesällä näyttää varovaisesti mahdolliselta. Koronavirus jatkaa edelleen kulkuaan ja tartuntojen ehkäiseminen on meidän jokaisen toimista kiinni. Suomen paimenkoirayhdistyksen hallitus ja kilpailutoimikunta miettivät parhaillaan keinoja järjestää paimennuskilpailut turvallisesti THL:n ohjeita ja suosituksia noudattaen.

Lisäykset kilpailusääntöihin ja kohta 1 lisäys myös perusratasääntöihin:

1. Paimennettavien eläinten kelpoisuus Suomen paimenkoirayhdistyksen kilpailussa, perusradalla ja yhdistyksen järjestämillä kursseilla:
a) Lampaiden ikä ja kunto: Hyväkuntoiset ja terveet eläimet, jotka ovat tottuneet paimennukseen. Minimi-iät: Lammas ja vuohi: vieroitettujen karitsoiden ja kilien ikä vähintään 4 kuukautta. Nauta: vieroitettujen vasikoiden ikä vähintään 6 kuukautta. Suositellaan, että emon kanssa alle kolmen kuukauden ikäisiä karitsoja ei käytetä.
b) Tiineys: Lammas: Kilpailueläimenä ei ole sallittu käyttää uuhta sen kahdeksalla viimeisellä tiineysviikolla. Suositellaan, että ei käytetä myöskään kuuden ensimmäisen tiineysviikon aikana. Nauta: Kilpailueläimenä ei ole sallittu käyttää hiehoa / lehmää, joka on yli kuusi kuukautta tiineenä.
c) Eläinten omistajalla on viime kädessä vastuu eläinten hyvästä kohtelusta. Eläinten omistajalla on oikeus keskeyttää kilpailu, jos eläinten hyvinvointi ei täyty. Tuomarilla on aina oikeus keskeyttää kilpailu.
d) Kilpailun järjestäjän ja tuomarin tulee kiinnittää huomiota paimennettavien eläinten hyvinvointiin kaikissa olosuhteissa kuten kova helle, rankka sade, varikon rakenne ja pohjarakenne, kilpailupäivän pituus etc.

2. Kilpailuissa käytettävä pelto ja eläimet:
Kilpailun järjestän ja tuomarin vastuulla on taata kaikille kilpailijoille mahdollisimman tasapuoliset puitteet.

3. Järjestäjän oikeus ilmoittaa onko järjestettävä kilpailu pistekisa vai ei: Järjestäjällä on oikeus päättää itse saako kilpailusta esikarsintapisteitä esimerkiksi tilanteessa, jossa pelto, eläimet tai olosuhteet eivät ole esikarsintaa vastaavalla tasolla. Tämä kerrotaan kilpailukalenterissa, kun kilpailusta ilmoitetaan.

Suomen Paimenkoirayhdistys SPKY ry. tiedote 20.3.2020 koskien COVID-19-koronavirustilanteen vaikutuksista yhdistyksen tapahtumiin

Suomen Paimenkoirayhdistys SPKY ry tiedottaa, että COVID-19-koronavirustilanteen aikana yhdistyksen kilpailut ja suuremmat kokoontumistapahtumat on toistaiseksi peruttu. Yhdistys seuraa herkällä korvalla yleisiä kansallisia ohjeita tapahtumajärjestämisen osalta. Jos tilanne muuttuu, SPKY antaa uudet ohjeet.

Yhdistys painottaa, että tämä tilanne ei missään nimessä sulje pois koirien omaehtoista treenaamista turvallisesti ulkona, noudattaen erityistä varovaisuutta ja ohjeistusta lähikontaktien välttämisestä ja muista useamman henkilön kokoontumisen toimintatavoista.

Kursseja ja perusratatilaisuuksia voidaan järjestää, kunhan pysytellään annettujen henkilömäärärajoitusten sisällä ja noudatetaan Suomen hallituksen linjaamia toimintatapoja.
MM2020-kilpailu (World Sheepdog Trial) on peruttu ja muiden kansainvälisten suurkilpailuiden tilanne Euroopassa on vielä auki. Suomessa elokuussa pidettäväksi suunniteltujen NautaPM-kisojen järjestämisestä tiedotetaan kesäkuussa.

Tällaisessa maailmanlaajuisessa poikkeustilanteessa on tärkeää, että yhteisöllisyys vahvistuu ja pidetään huolta toisistamme. Yhdessä ja sovittuja sääntöjä seuraten tämäkin vastoinkäyminen selätetään ja päästään jossain vaiheessa normaaliin elämänmenoon.

Rekisteröintimaksut nousevat

Uudessa koirarekisterissä maksut menevät tapahtumien mukaan, mistä syystä rekisteröintimaksuja joudutaan nostamaan. Uudet maksut 1.4.2020 alkaen ovat:
Kantakirjaohjesäännön mukaiset pentueet, rekisteröity ennen 4  kk ikää (bordercollie ja kelpie) 15€/pentu
Rekisteröintimaksu kaksinkertainen, jos pentue rekisteröidään yli 4 kk vanhana.
Muut rekisteröinnit (perusradan suorittanut koira tai RegV-rekisteristä) 20€
Polveutumistodistus 20€
Uusi rekisteripaperi kadonneen tilalle tai omistajanvaihdoksen yhteydessä 10€

Uusi koirarekisteri- ja kilpailutietokanta

Yhdistyksen vuosikokouksessa tullaan esittelemään aikataulu- ja budjettiehdotus kauan kaivatulle koirarekisterin ja kisatietokannan uusimiselle. Järjestelmäuudistuksen tavoitteena on automatisoida prosesseja jotka tällä hetkellä vaativat paljon ihmistyövoimaa ja joiden automatisointi on melko helppoa. Jotta aikataulu, budjetti ja toisaalta myös ylläpito pysyy hallinnassa, ei poikkeustapauksia ole tarkoitus automatisoida vaan ne tehdään jatkossakin käsin. Järjestelmään ei myöskään haluta rakentaa runsaasti sääntöjä tai tarkistuksia jotta niiden ylläpito ei jatkossa käy ylivoimaiseksi.

Tällä hetkellä on käynnissä vaatimusmäärittelyjen kuvaus joiden perusteella toimittaja tekee tarkan hinta- ja aikatauluarvion. Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan kilpailutietokannan prosessikuvausta ja vaatimuksia ylätasolla. Vastaavat materiaalit julkaistaan koirarekisterin osalta kunhan ne saadaan yhdessä rekisterinpitäjien kanssa ensin tehtyä. EDIT: Lisätty linkki Koirarekisterin määritykseen.  
Hallitus toivoo että jäsenistö tutustuisi materiaaliin etukäteen ennen vuosikokousta. Aiheesta keskustelua varten avataan SPKY:n facebook-sivuille oma aloitus, kysymyksiä ja kommentteja voi myös lähettää Lindalle (pihl.linda(at)gmail.com)

Kilpailutietokanta:
https://drive.google.com/file/d/1YS0vyMCGh0Z61YAtzstUJR6yD8ujrdCq/view?usp=sharing

Koirarekisteri:

https://drive.google.com/file/d/1LBOhDn_vXUjoX_bj3yIXUdwXNEEhV6fG/view?usp=sharing

 

 

SPKY:N VUOSIKOKOUS 22.2.2020

Suomen paimenkoirayhdistys ry:n vuosikokous pidetään Toivakassa Taulun kartanossa (Tauluntie 596, 41410 Kankainen) lauantaina 22.2.2020 alkaen klo 13 lounaalla. Kokous alkaa klo 14, yhdistys tarjoaa kokouskahvit. Lounas (21€) ja majoittuminen (55€/2hh) ovat omakustanteisia, lemmikkihuoneita on rajattu määrä tarjolla, mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli sellaiselle on tarvetta. Lisätietoa tammikuun jäsenkirjeessä.
Ruokailua ja mahdollista majoittumista varten ilmoittautumiset 7.2. mennessä Helena Pesoselle, helemapesonen@gmail.com tai 040-7602735

hallitus tiedottaa kilpailusääntöjen yhdenmukaistamisesta

SPKY:n kilpailusääntöjä yhdenmukaistettiin ISDS-sääntöjen kanssa liittyen tilanteeseen, jossa pisteet menevät tasan. Päivitetty kohta alla:
13. Pöytäkirjat ja pisteet
Jokaisen koiran osalta on pidettävä kirjaa. Puolikkaita pisteitä ei anneta. Tasapisteiden sattuessa voittaa se, jolla on enemmän pisteitä koko haussa (haku, nosto, kuljetus ohjaajan luokse). Mikäli nämäkin pisteet ovat tasan, ajo ja siitä eteenpäin olevat pisteet ratkaisevat, kunnes eroa tulee. Pisteet: 3-LUOKKA Vähintään 80% pisteistä, hausta vähintään 40 pistettä, eikä yhtään nollaa oikeuttaa KUPI:n. Kolme KUPI:a oikeuttaa valionarvoon.

Hallitus tiedottaa jalostus- ja rekisteröintiasioista

Jalostustoimikunta teki esitykset hallitukselle, joka päätti seuraavat asiat:
Voimassa 1.1.2020 alkaen
1. Rekisteröintimaksu
Pentueen rekisteröinti ajoissa säästää rekisterinpitäjien, pentueiden kasvattajien ja pennunostajien aikaa. Jatkossa pentujen rekisteröinti menee nykyisellä hinnalla (10 e / pentu) pentujen 4 kk ikään asti, sen jälkeen pentueen rekisteröintimaksu on kaksinkertainen (20 e / pentu). 

2. Jalostustoimikunta suosittelee, että kaikkien bordercollieiden selät kuvataan ennen toista pentuetta. Selkäkuvista on saanut virallisen lausunnon vasta muutaman vuoden ajan. Lisää tietoa kaivattaisiin jalostuksen tueksi, jotta tiedetään, miten yleisiä selkämuutokset ovat bordercolliepopulaatiossa Suomessa. Oireilevat koirat kuvataan herkästi, mutta silloin tulee esille vain jäävuoren huippu.

Viralliset luustokuvat voidaan ottaa koiran ollessa vähintään 12 kk ikäinen, tällöin selkäkuvista voidaan ottaa LTV (välimuotoinen lanne-ristinikama) ja VA (nikamien epämuotoisuus). Kuvaushetkellä yli 24 kk vanhoille koirille voidaan lisäksi lausua SP (spondyloosi).
SPKY:n rekisterissä olevien koirien selkäkuvia lausuu INCOC ja SKL lausuu kennelliiton, ISDS, WKC rekistereiden koirat. Lisätietoa luustokuvista on luettavissa Paimenpostissa 1/2019 ja nettisivuilta.
Kelpieillä jalostusluokan terveysvaatimuksena on ollut selän LTV-kuvaustulos 1.7.2015 alkaen.