Kaikki kirjoittajan Anne Konsti artikkelit

NautaPM -kilpailut siirtyvät vuodelle 2021

NautaPM-kilpailut siirtyvät vuodelle 2021 vallitsevan COVID-19 koronaviruspoikkeustilan takia. Karsintakilpailut (1 -2 kilpailua) näihin kisoihin järjestetään syksyllä 2020 – keväällä 2021.
NautaPM 2021 -kisoihin joukkueiden koko on sama kuin aiemmin (10 koirakkoa Suomesta, 10 Ruotsista, 2 Tanskasta ja 2 Norjasta). Koska tilanne COVID-19 poikkeusolosuhteiden osalta elää koko ajan, karsintakisasta tiedotetaan tarkemmin elokuussa tai loppukesästä.

Toista karsintakilpailua NautaEM-kisoihin Ruotsiin ei voida poikkeusolojen vuoksi järjestää nyt alkukesästä. EM-kilpailuihin lähetetään joukkue NautaPM-karsintalistan mukaan. Joukkueeseen
otetaan niin monta kilpailijaa kuin järjestäjä ilmoittaa. NautaEM-kisat on tarkoitus järjestää 21.-23.10.2020 Jönköpingissä, Ruotsissa. Vallitsevasta poikkeustilasta johtuen kilpailun toteutuminen on vielä toistaiseksi epävarmaa.

Tiedote epilepsiatutkimuksesta: Koirien epilepsian etenemisen ja hoitovasteen biomarkkerit

Uudessa epilepsiatutkimusprojektissa tutkimme koirien epilepsian mahdollisia biomarkkereita, jotka voisivat ennustaa esimerkiksi tulevaa hoitovastetta. Etsimme mukaan tutkimukseen koiria, joilla on äskettäin puhjennut epilepsia. Tutkimus keskittyy pääasiassa kahden rodun epilepsiaan.

Tutkimukseen sopivat koirat:
-rotu bordercollie tai labradorinnoutaja
-koiralla on epilepsiakohtauksia, jotka ovat alkaneet alle 6 kuukautta sitten
-ikä epilepsiakohtausten alkamishetkellä 6kk – 6vuotta
-jatkuvaa kohtauksenvastaista lääkitystä ei ole vielä aloitettu

Taustaa
Epilepsia on yksi koirien yleisimpiä kroonisia neurologisia sairauksia. Epilepsia voi alentaa merkittävästi sairastuneen yksilön elämänlaatua ja lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä. Lisäksi epilepsiaan voi liittyä liitännäissairauksia kuten käytösmuutoksia. Epilepsian tärkein hoitomuoto on yhä lääkehoito, jossa pääpaino on epilepsian oireiden eli kohtausten lievittämisessä. Vaikka kehitettyjen epilepsialääkkeiden kirjo on laaja, kohtauksia ei kuitenkaan saada riittävästi hallintaan noin kolmanneksella potilaista. Valitettavasti on vaikeaa ennustaa etukäteen, mitkä potilaat tulevat vastaamaan huonosti epilepsian lääkehoitoon, ja hoitovasteen ennustamiseksi olisi tärkeää löytää luotettavia biomarkkereita.
Epilepsiaan johtavalla tapahtumaketjulla eli epileptogeneesillä tarkoitetaan sellaisen aivokudoksen, joka pystyy spontaanisti tuottamaan kohtauksia, kehittymistä ja laajenemista. Tämä johtaa epilepsian syntyyn ja/tai epilepsian etenemiseen. On huomattava, että epileptogeneesi jatkuu vielä ensimmäisen kohtauksen esiintymisen jälkeenkin. Valitettavasti nykyisin käytössä olevat epilepsialääkkeet eivät hoida itse epilepsiaa tai estä epileptogeneesiä vaan hoitavat vain kohtauksia. Epileptogeneesin pysäyttämiseksi ja epilepsian kehittymisen estämiseksi olisi ensiksi löydettävä luotettavia biomarkkereita, joilla pystytään todentamaan, että aivokudoksessa on käynnissä purkauskeskuksen kehittyminen tai purkauskeskuksen eteneminen.
Tulevassa tutkimusprojektissa etsitään epilepsian diagnostisia ja prognostisia biomarkkereita, eli markkereita, jotka voisivat ennustaa tulevaa taudinkulkua, hoitovastetta ja mahdollisesti käynnissä yhä olevaa epileptogeneesia eli epilepsian kehittymisvaihetta.

Koirille tehtävät tutkimukset
Tutkimukseen osallistuville koirille tehdään yleinen kliininen ja neurologinen tutkimus, tutkitaan verinäytteet (täydellinen verenkuva ja seerumin elinarvot), tehdään aivojen magneettikuvaus, otetaan aivoselkäydinnestenäyte ja tehdään aivosähkökäyrä. Lisäksi koirille tehdään käytöstestaus (testit mittaavat koiran muistia, huomiokykyä, oppimiskykyä ja kognitiota). Seuranta: Koirien omistajat pitävät kohtauspäiväkirjaa vähintään 12 kuukauden ajan. Kontrollikäynnillä (3 kk ja 12kk alkukäynnistä) koirista otetaan verinäytteet ja tehdään yleinen kliininen ja neurologinen tutkimus sekä käytöstestaus.

Biomarkkereiden etsiminen
Tutkimuksessa kerättävistä näytteistä tutkitaan jatkossa monia potentiaalisia biomarkkereita ja verrataan niitä tutkimusryhmän koirien epilepsian kliiniseen kuvaan, kuten kohtausten määrään, epilepsian mahdolliseen pahenemiseen, hoitovasteeseen ja epilepsian liitännäissairauksien ilmenemiseen, seuraamalla potilaita vähintään 12 kuukauden ajan. Tällaisia potentiaalisia biomarkkereita ovat esimerkiksi muutokset aivosähkökäyrässä, aivojen magneettikuvauksessa, tai aivoselkäydinnestenäytteen koostumuksessa.


Mitä hyötyä tutkimuksesta on tutkimukseen osallistuville koirille? – Tutkimukseen osallistuvat koirat tutkitaan Yliopistollisen eläinsairaalan neurologian poliklinikalla. Osallistuville koirille tehdään kansainvälisen eläinlääketieteellisen epilepsiatyöryhmän (International Veterinary Epilepsy Task Force, IVETF) suosittelemat korkeimman luotettavuustason mukaiset laaja-alaiset tutkimukset ja käytössämme ovat eläinsairaalan korkeatasoiset laitteistot (mm. korkeakenttämagneetti ja video-aivosähkökäyrä eli videoEEG). Tutkimukset tekevät Yliopistollisen eläinsairaalan neurologit, jotka ovat suorittaneet eläinlääketieteellisen neurologian eurooppalaisen erikoistumistutkinnon (DiplECVN). Tutkimukseen osallistuvat koirat saavat tutkimukset alennettuun hintaan.


Mitä haittaa tutkimuksesta voisi olla tutkimukseen osallistuville koirille? – Tehtävät kliiniset tutkimukset lukuunottamatta käytöstestausta ovat IVETF suosituksen mukaisia (idiopaattisen epilepsian diagnoosin korkein luotettavuustaso, Tier III) eli eivät aiheuta käynnissä olevan tutkimuksen takia lisäkärsimystä osallistuville koirille. Kontrollikäynnit ovat osana normaalien epilepsiapotilaiden hoitoa eivätkä aiheuta lisäkärsimystä. Koirille tehdään käytöstestaus sekä alkukäynnillä että seurantakäynneillä. Käytöstutkimus tehdään nyt käynnissä olevan tutkimuksen takia, eikä se ole osa normaalikäytännön mukaista epilepsiadiagnostiikkaa. Toisaalta käytöstestauksesta voidaan ajatella olevan hyötyä osallistuville koirille, koska sillä voidaan seurata epilepsian ja kohtauksenvastaisen lääkityksen aiheuttamia käytösmuutoksia eikä se aiheuta kipua tai kärsimystä. Tutkimukseen haetaan lisäksi eettinen lupa. Tutkimus ei sisällä eläinkokeita.


Tutkimuksesta vastaa Yliopistollisen eläinsairaalan neurologian klinikan vastaava eläinlääkäri apulaisprofessori Tarja Pääkkönen, joka on tehnyt väitöskirjansa koirien pentuiän itsestään rajoittuvasta epilepsiasta ja on väitöskirjatyön jälkeen tutkinut laaja-alaisesti koirien epilepsiaa. Lisäksi Pääkkönen on kansainvälisen eläinlääketieteellisen epilepsiatyöryhmän (IVETF) kutsuttu jäsen vuodesta 2016 alkaen.
Mikäli teillä on kysyttävää tutkimuksesta tai haluatte ilmoittautua mukaan siihen, ottakaa yhteyttä:
tarja.jokinen@helsinki.fi tai p.050-310 2684

Suomen Paimenkoirayhdistys SPKY ry. tiedote 20.3.2020 koskien COVID-19-koronavirustilanteen vaikutuksista yhdistyksen tapahtumiin

Suomen Paimenkoirayhdistys SPKY ry tiedottaa, että COVID-19-koronavirustilanteen aikana yhdistyksen kilpailut ja suuremmat kokoontumistapahtumat on toistaiseksi peruttu. Yhdistys seuraa herkällä korvalla yleisiä kansallisia ohjeita tapahtumajärjestämisen osalta. Jos tilanne muuttuu, SPKY antaa uudet ohjeet.

Yhdistys painottaa, että tämä tilanne ei missään nimessä sulje pois koirien omaehtoista treenaamista turvallisesti ulkona, noudattaen erityistä varovaisuutta ja ohjeistusta lähikontaktien välttämisestä ja muista useamman henkilön kokoontumisen toimintatavoista.

Kursseja ja perusratatilaisuuksia voidaan järjestää, kunhan pysytellään annettujen henkilömäärärajoitusten sisällä ja noudatetaan Suomen hallituksen linjaamia toimintatapoja.
MM2020-kilpailu (World Sheepdog Trial) on peruttu ja muiden kansainvälisten suurkilpailuiden tilanne Euroopassa on vielä auki. Suomessa elokuussa pidettäväksi suunniteltujen NautaPM-kisojen järjestämisestä tiedotetaan kesäkuussa.

Tällaisessa maailmanlaajuisessa poikkeustilanteessa on tärkeää, että yhteisöllisyys vahvistuu ja pidetään huolta toisistamme. Yhdessä ja sovittuja sääntöjä seuraten tämäkin vastoinkäyminen selätetään ja päästään jossain vaiheessa normaaliin elämänmenoon.

Nordic Nursery 2019 kilpaillaan Lekebergassa tulevana viikonloppuna

Bergslagenin paimenkoirayhdistys toivottaa kilpailijat tervetulleiksi tulevana viikonloppuna 9.-10.11.2019 monelle suomalaisellekin tutulle Ingrid ja Nils Drakenbergin omistamalle Lekebergan tilalle Vintrosaan Ruotsiin, jossa tämän vuotinen Nordic Nursery kilpaillaan. Tuomariksi on saatu erittäin menestynyt ja tunnettu skotti Bobby Dalziel. Vaikka Dalziel on itse viime vuosina vähemmän kilpaillut, on hänen meriittilistansa silti monen vuosikymmenen ajalta niin paimenkoirakilpailijana, kouluttajana kuin tuomarina melko lailla vailla vertaa.

Nordic Nursery eli nuorten alta 3-vuotiaiden koirien pohjoismainen mestaruuskilpailu on kilpailuna vakiinnuttanut asemansa yhtenä syksyn kiinnostavimmista kansainvälisistä tapahtumista. Silloin esiin marssii pohjoismaisen paimennuksen tulevaisuus nuorten koirien näyttäessä tämän hetkistä osaamistasoaan ja lahjojaan. Kilpailua seurataan yleensä tiiviisti LIVE streamin ääressä niin Pohjoismaissa kuin muuallakin paimentavassa maailmassa. Varsinkin Briteissä talvikaudelle ajoittuvat Nursery kilpailut ovat nuorien koirien kouluttamisen ja myynnin kannalta tärkeä ikkuna koko paimenkoirayhteisölle.

Jokaisella maalla, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Färsaaret, on kilpailussa paikat 10:lle ohjaajalle ja koiralle. Mikäli jostain maasta ei saada 10 koiran joukkuetta, voidaan tyhjät paikat antaa toisen maan koirakoille. Viisi parasta suoritusta lasketaan joukkuekilpailun hyväksi. Rata on täysi Openin (III luokan) rata, joka ajetaan siis tolpalta. Kahden päivän yhteistulos määrää sijoittumisen Nordic Nurseryssa.

Suomen joukkueessa tänä vuonna kilpailevat

Ohjaaja/ Koira Paikkakunta Koiran ikä Sukupuoli
Jani Hurme / Päättymätön Loiste ”Ilona” Oulu 2 v 11 kk narttu
Jonna Paasila / Muscida’s Boomer ”Sumo” Vantaa 2 v 8 kk uros
Juha Moisander / Light Orimattila 1 v 10 kk narttu
Elisa Kotikoski / Jack Somero 1 v 8 kk uros
Kari Kotikoski / Glencar Bruce Somero 1 v 7 kk uros
Kari Kotikoski / Muscida’s Baxter ”Robbie” Somero 2 v 8 kk uros
Josefin Norrback / Räfbackens Nakz ”Affe” Närpes 3 v uros

Kilpailun Facebook-ryhmä Nordic Nursery 2019 https://www.facebook.com/groups/756859381420983/

Vuoden nautapaimen Tittelistä kilpaillaan juvalla 26. – 27.10.2019

Nautakarjaa paimentavat työkoirat kohtaavat ensi viikonloppuna Juvalla, kun Heli Ahonen ja Heikki Teittinen järjestävät jo yli kahdettatoista kertaa nautapaimennuskilpailut lypsykarjatilallaan. Kisaradassa on samoja elementtejä kuin lammaskisoissakin, vaikka nauta jo kokonsa puolesta asettaa hiukan erilaisia vaatimuksia.

Kisan aikana nautalauma haetaan, kuljetetaan ennalta määrätty rata, erotellaan eläimiä ja lopuksi häkitetään. Radan suoritukseen on annettu määräaika ja työ täytyy tehdä ammattimaisesti ja eläimiä kunnioittaen. Koirat kilpailevat tällä kertaa vain korkeammassa eli kakkosluokassa. Molempien päivien suoritusten pisteet ynnätään yhteen ja voittajasta kruunataan sunnuntaina Vuoden nautapaimen, mikä on enemminkin huomionosoitus nautapaimentajalle kuin varsinainen, virallinen mestaruustitteli. Vuoden nautapaimeneksi kruunaamisen lisäksi pelissä on enemmän, sillä Juvan kilpailuissa karsitaan myös Suomen Paimenkoirayhdistyksen nautapaimennuksen EM- ja PM-maajoukkue vuodelle 2020.

”Nautapaimennus on vahvasti pohjoismainen tapa käyttää työkoiraa. Muualla Euroopassa nautakisoja järjestetään lähinnä Ranskassa.” kertoo Heikki Teittinen. ”Paimennuksen emämaassa Brittein saarilla kokoavia rotuja käytetään pääasiassa vain lampailla. Meillä ja muissa Pohjoismaissa, varsinkin Ruotsissa paimennuksessa eniten käytetyt rodut; bordercollie ja working kelpie työskentelevät paljon myös lypsy- ja emotiloilla. Ruotsissa nautapaimennuskilpailuja on merkittävästi enemmän kuin muualla ja heidän tasonsa on huikea niin kisasuorituksissa kuin kilpailujärjestelyissä.”

Tänä vuonna Pohjoismaiden mestaruudet ratkottiin Ruotsissa ensimmäistä kertaa. Osallistujat tulivat vain Ruotsista ja Suomesta. Suomalainen Erik Kuhn ylsi hienosti PM-hopealle Faen kanssa. Kesällä Ranskassa järjestettiin Euroopan mestaruuskilpailut ensimmäistä kertaa naudoilla ja sielläkin Suomen joukkue onnistui varsin mukavasti.

Nauta on vaativa paimennettava. Kotona usein hommat sujuvat hyvin, kun rutiinit ovat selvillä niin koiran, ohjaajan kuin nautojenkin puolesta. Kilpailut on hyvä paikka päivittää oma osaamistaso ja päästä työskentelemään vieraassa paikassa vierailla eläimillä. Ohjaajan ja koiran välinen luottamus ja yhteistyö punnitaan uusissa olosuhteissa. Isäntäparin mukaan kotimainen taso nousee joka vuosi. Tilalliset kouluttavat koiriaan enemmän ja pidemmälle. Vaikka nautakilpailuihin osallistuva koira on usein nautatilan työkoira, on osallistujien joukossa myös lammaspaimenia ja huippukisaajia. Koirien venyminen useaan työhön on häkellyttävää.

Teittisillä pidetään talvikaudella viikottaisia nautatreenejä ja Heikki käy myös muualla kouluttamassa erilaisilla kurssi- ja teemapäivillä. ”Toimiva työkoira on painonsa arvoinen kultaa. Sen työpanos on merkittävä tehokkaassa laidunnuksessa, eläinten käsittelyssä ja siirroissa. Toimivan paimenkoiran kanssa työskennellessä eläinten karkailukaan ei muodostu ongelmaksi.”

Suomen Paimenkoirayhdistys järjestää laidunkaudella parisen kymmentä lammaspaimennuskilpailupäivää vuosittain. Naudoilla kisataan vain 2 – 3 päivää. Teittisen mukaan on silti tärkeää, että meillä on tarjota edes nämä muutamat mahdollisuudet nautapaimennuskilpailuihin. Naudoilla töitä tekeviä koiria ja niiden suorituksia saadaan näytille ohjaamaan jalostuskäyttöä sekä määrittämään nautakoirien koulutustarpeita. Ohjaajien karjankäsittelytaitojen kehittyminen ei sekään ole pienin syy treenata nautakisoja varten. Kaiken tämän lisäksi kisaaminen on aina elämys paimenkoirien käyttäjille. Nyt viikonloppuna starttaa 20 koiraa. Ne tulevat sekä nauta- että lammastiloilta. Mukaan mahtuu myös muutama harrastajapaimen. Yleisö on tervetullutta tutustumaan työkoiriin ja kisasuorituksiin.

NAUTAMAAJOUKKUEEN KARSINTA KAUDELLE 2020

Nautamaajoukkue kootaan karsintakilpailuiden perusteella II -luokasta. Karsintakilpailusta saadut pisteet muutetaan suhteellisiksi pisteiksi. Joukkueeseen valitaan koirakot maajoukkueen karsintalistalta pisteiden paremmuus järjestyksessä. Maajoukkuekarsinta lähdössä tulee olla vähintään 20 kilpailupaikkaa.

PM-joukkue (kilpailun ajankohta auki, todennäköisimmin heinäkuussa Suomessa). PM-joukkueen koko on 10 koirakkoa ja 2 varakoirakkoa. 

Karsintakilpailuna toimivat Juvan Muumaassa pidettävät nautakilpailut 26.-27.10.2019. Mukaan lasketaan yksi tulos.

EM-joukkue (kilpailun ajankohta auki, todennäköisimmin lokakuun 21.-23. pvä Ruotsissa). EM-kisajoukkueen koko ei ole vielä tiedossa.

PM-karsintakilpailut toimivat myös EM-joukkueen karsintakilpailuina, mikäli toisia EM-karsintakilpailuja ei pystytä jostain syystä järjestämään.

Jos loppuvuodesta 2019 tai myöhemmin kaudella 2020 järjestetään toiset kaksipäiväiset karsintakilpailut, lasketaan karsintalistalle 2/4 tulosta. Karsintakilpailut tulee ilmoittaa viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Mikäli toisiin EM-karsintakilpailuihin on osallistujia enemmän kuin kilpailuun pystytään ottamaan, ovat etusijalla Juvan Muumaan 26.-27.10.2019 kilpailussa tuloksen tehneet koirakot.

Paimennuksen 2019 SM-voittajiksi Michaela Wikberg ja Borderliz Sune Korsnäsistä

Suomen paimenkoirayhdistys SPKY ry järjestämä joka syksyinen paimennuksen Suomen mestaruuskilpailu kilpailtiin jo 36. kerran. Kotimaisten kärkipaimenten kisa-areenana toimi Hanne Riskin ja Peter Rehnin Skarsbölen luomutilan huikeanhieno peltoaukeama Prästkullassa Raaseporissa. Viime vuonna jo tutuksi tullut ja loistavasti toiminut PM-kisan suurkilpailuareena sai todistaa sujuvaa ja osaavaa lammaspaimennusta perjantaista sunnuntaihin 4.–6.10.2019. Suomen paimennuksen kärkikaartista 35 koirakkoa (rodultaan kaikki bordecollieita) oli ansainnut kisapaikkansa kesän esikarsintojen perusteella perjantain ja lauantain SM-karsintalähtöihin. Näiden päivien yhteistuloksen perusteella valikoituvat sunnuntain 15 finalistia. Finaalissa koirakot taistelivat tiensä läpi kansainvälisen tason tuplahakuradan suurine jakoineen. Voittajaksi kruunattiin viileässä syyssäässä korsnäsläinen lampuri ja kasvihuoneyrittäjä Michaela Wikberg, joka uusi kaksi vuotta sitten voittamansa SM-tittelin. SM-hopealle sijoittui varmalla suorituksella viime vuoden SM-voittaja Anja Lehtiö nuorimmalla kisakoirallaan Kemi Rhemy. Kolmanneksi nousi Anni Ritakallio ja High Ash Thor Huittisista. Hän onnistui viikonloppuna, sillä Ritakallion toinenkin koira, omakasvatti Valmis Champ urakoi itsensä finaalin viidenneksi. Myös voittoisan Wikbergin toinen koira Putte pääsi finaaliin päästen siellä 10. sijalle.

Tuomari Viola Hebelerin seurassa voittoisa kolmikko Anja Lehtiö, Michaela Wikberg ja Anni Ritakallio riemuitsemassa. Kuva Peppi Laine

Järjestäjän suuri urakka

Kun tammisaarelainen lampuri Annika Paarvio lupautui järjestämään yhteistyökumppaniensa kanssa tämän vuoden SM-kilpailut, hän ei varmaan arvannut, että näistä kilpailuista tulisi tuplahaastava tehtävä. Paarvio karsi itsensä Fredin kanssa SM-kilpailuihin, karsintapäivien kautta SM-finaaliin ja siellä hienosti 9. sijalle. Paimenkoiraväki ja yleisö saivat nauttia tasalaatuisista ja toimivista lampaista sekä hyvin rullaavasta tapahtumasta. Varikot palvelivat kisakansaa raudanvarmalla rutiinilla ja täsmällisyydellä. Risteytysuuhilla ja –karitsoilla kilpaileminen oli nautinto. Toiveena oli saada koirakoille hiukan keveämmät ja liikkuvammat kisalampaat ja tässä onnistuttiin. 

Positiivisesti hämmästynyt tuomari ulkomailta

Suomen paimenkoirayhdistyksen kauden pääkilpailuun hankitaan aina kansainvälisen tason kilpatuomari. Eritäin tunnettu ja arvostettu mannereurooppalainen kisaaja ja paimenkoiratuomari eläinlääketieteen tohtori Viola Hebeler kiitteli kilpailijoita sekä heidän hyvistä koiristaan että valtavasta suomalaisen paimentamisen osaamistason noususta ja kärjen tasaisuudesta viime vuosina. Valtava loikka eteenpäin. Tämä finaali oli hyvä osoitus tästä, sillä kaikki finaalikoirakot onnistuivat tuplahaussa sekä 11 koirakkoa 15:stä saivat suuren jaon tehtyä. Kansainvälisestikin katsottuna tämä on epätavallisen hyvä onnistumisprosentti vaikeutetulla radalla. Tuomaroinnin lisäksi Hebeler on kilpaillut EM- ja MM-tasolla vuosikausia. Hän kilpaili mm. Suomen EM-kisoissa vuonna 2016.

2019 SM-kilpailukutsu ja info

Paimennuksen SM2019-kilpailut pe–su 4.–6.10.2019, Raasepori
Järjestäjä Annika Paarvio
Tuomari Viola Hebeler, Saksa
Kilpailu käydään vuoden 2018 PM-radalla, osoite: Prästkullantie 860, 10600 Tammisaari.
Lampaat ovat erilaisia risteytysuuhia ja -uuhikaritsoita.

Perjantai ja lauantai ovat karsintapäiviä, jolloin kilpaillaan Open-radalla. Sunnuntaina 15 karsintojen parasta pääsevät tuplahaku- ja suurijakofinaaliin.
Ilmoittautuminen SM-karsintalistan mukaan alkoi la 7.9.2019 ja ilmoittautuminen päättyy su 22.9.2019, kilpailuvastaava@spky.fi.

Mukaan mahtuu 35 koirakkoa.

SM-viikonlopun lähdöt ovat samalla EM ja MM 2020 maajoukkuekarsintalähtöjä.

Kisamaksu 70e jäsen (100e ei jäsen) kattaa SM-kisaviikonlopun kaikki lähdöt
Kisatili: FI19 5016 0620 0402 70 (viite 4433)

RAASEPORISSA JÄRJESTETÄÄN PAIMENNUSKAUDEN 2019 YKKÖSTAPAHTUMA

Suomen paimenkoirayhdistys SPKY ry järjestämä joka syksyinen paimennuksen Suomen mestaruuskilpailu kilpaillaan jo 36. kerran. Viime vuonna tutuksi tullut ja loistavasti toiminut PM-kisan peltoaukeama toimii jälleen suurkilpailuareenana perjantaista sunnuntaihin 4.–6.10.2019. Kesän aikana on karsittu III luokassa esikarsintojen kautta SM-kilpailuihin. Perjantain ja lauantain karsintakilpailuissa valikoituvat sunnuntain 15 finalistia. Finaalissa koirakot taistelevat tiensä läpi kansainvälisen tason tuplahakuradan suurine jakoineen. Kisalampaiksi on valittu risteytysuuhia ja -uuhikaritsoja.

Järjestelyt rautaisissa käsissä, kisapaikka testattu
Annika Paarvio on lupautunut yhteistyökumppaneineen järjestämään tämän vuoden SM-kilpailut. Paimenkoiraväki ja yleisö toivotetaan tervetulleeksi SM-kilpailuihin upeaan Tammisaareen. Peltoalue, jolle kisat on tarkoitus tuoda, esiintyi viime vuonna edukseen Suomen isännöimissä ja erittäin hyvin onnistuneissa PM-kisoissa.

Tällä kertaa kilpaillaan risteytysuuhilla ja –karitsoilla. Toiveena on saada koirakoille hiukan keveämmät ja liikkuvammat kisalampaat. Kesän mittaan Paarvio ja alueen muutamat muut lampurit ovat testanneet eläinten soveltuvuutta kisakoitokseen. Silloin, kun tässä tehtävässä onnistutaan hyvin, voi olettaa kisojenkin menevän sujuvasti. Muutenkin raaseporilainen kisakoneisto on toimivaksi todettu kesän 2018 PM-kisojen perusteella. Puitteet ja tarvikkeisto löytyvät ja henkilökuntaakin saadaan varmistamaan kisojen onnistuminen.

Tuomari ulkomailta

Suomen paimenkoirayhdistyksen kauden pääkilpailuun hankitaan aina kansainvälisen tason kilpatuomari. Eritäin tunnettu ja arvostettu mannereurooppalainen kisaaja ja paimenkoiratuomari eläinlääketieteen tohtori Viola Hebeler astuu SM-tuomarin vaativiin saappaisiin. Hebeler on kilpaillut EM- ja MM-tasolla vuosikausia. Hän kilpaili mm. Suomen EM-kisoissa vuonna 2019.

I N F O

Lammaspaimennuksen SM-2019 Raasepori 4.–6.10.2019

Kilpailuaikataulu:
Pe klo 8.00 I karsintalähtö (tuomaripuhuttelu ennen) 35 koirakkoa
La klo 8.00 II karsintalähtö (tuomaripuhuttelu ennen) 35 koirakkoa
Su klo 8.00 SM-finaali 15 koirakkoa

Lisätietoja:
Suomen Paimenkoirayhdistys SPKY ry. www.spky.fi
Vastaava järjestäjä: Annika Paarvio, Raasepori
Tuomari: Viola Hebeler, Saksa
Kilpailusihteeri: Tiina Mäkelä, 041-462 4987 s-posti: kilpailuvastaava@spky.fi
Ratamestari: Anne Konsti
Kilpailupaikka: Prästkullantie 860, 10600 Tammisaari
Ruokailu: Kahvipuffetti sekä soppalounas. Buffettiin käy vain käteinen.

HUOM: Suosituksena retkituoli ja sateenvarjo mukaan. Kannatamme roskatonta retkeilyä, oma muki mukaan -suositus. Mahdolliset lemmikit talutushihnassa. Koirien jätökset kerättävä roska-astioihin. Paikan päällä kuivakäymälä.

Ilmoittautuminen alkaa SM-karsintalistan mukaan 7.9.2019, kilpailuvastaava@spky.fi.
Kilpailuihin otetaan 35 koirakkoa.

VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!

Paimennuksen EM-kilpailuissa suomalaismenestystä – kolme suomalaiskoiraa finaaliin

Continentalit eli Manner-Euroopan EM-kilpailut järjestettiin tänä vuonna 22.–25.8.2019 Wittbekissä Pohjois-Saksassa esimerkillisellä tarkkuudella ja selkeydellä. Järjestävä organisaatio onnistui loistavasti niin kilpailupaikan kuin lampaidenkin osilta. Tasalaatuiset ja sopivasti haastavat lampaat erottelivat jyvät akanoista ja kiinnostavaa kilpailua pystyi seuraamaan niin paikan päältä kuin LIVE streamin kautta kotisohvalta. Kolmen päivän aikana karsittiin sunnuntain finaaliin jokaisen päivän kuusi parasta koirakkoa. Finaalissa kilpaili siten 18 koirakkoa. Karsintapäivien rata on tavallista kolmosluokan (Open) rataa vaativampi ja pidempi. Finaalissa tuplahaku ja iso jako testaavat koirien ja ohjaajien henkistä ja fyysistä kanttia (finaaliradalle oli annettu ½ tuntia aikaa) ja parhaista parhaimmat nousivat palkintopallille Pohjois-Saksan hämärtyvässä illassa. 

Suomesta kilpailuun osallistui 8 koirakkoa. Suomen EM-maajoukkue 2019 on seuraava:

 1. Anja Lehtiö ja BB Coel, Lieto, kapteeni
 2. Jonna Paasila ja Borderliz Magdalena, Vantaa
 3. Kari Kotikoski ja Sammy, Somero
 4. Anja Lehtiö ja Kemi Rhemy, Lieto
 5. Michaela Wikberg ja Borderliz Sune, Korsnäs
 6. Leena Jussila ja Valmis Mulder, Loviisa
 7. Michaela Wikberg ja CMM’s Börje, Korsnäs
 8. Elisa Kotikoski ja Bell, Somero

Suomalaiskoirakot selvisivät koitoksesta häkellyttävän hyvin.  Vaativlla ja pitkällä EM-radalla  Suomen maajoukkue uusi viime vuotisen huippuonnistumisensa. Peräti kolme koiraa nousivat hienosti finaaliin: Anja Lehtiö Kemi Rhemyn ja BB Coelin sekä Michaela Wikberg Borderliz Sunen kanssa. Loppusijoitukset finaalissa:

 1. Serge van der Zweep / Mac NL                      293
 2. Luca Fini / Conri IT                        286
 3. Serge van der Zweep / L. Jenny NL                      270
 4. Ann Blomqvist / P. Moss SE                       268
 5. Jo Agnar Hansen / Jan NO                     251
 6. Hendrik Kienker / Win DE                      240
 7. Susanne Lejuez / Eryn NL 237
 8. Torbjörn Jaran Knive / Gin NO                     234
 9. Sven Seiberg / Tess DK                      226
 10. Anja Lehtiö / Kemi Rhemy FI                        222
 11. Michaela Wikberg / B. Sune FI                        201
 12. Johann Beeli / G. Becco CH                      196
 13. Eliane Verboven / Mona BE                       156
 14. Oscar Murguia / M. Yeick ES                       150
 15. Eliane Verboven / May Ellis BE                       131
 16. Frauke Sprengler / K. Ace DE                      123
 17. Tomasz Novakowski / Gem PL                       disk
 18. Anja Lehtiö / BB Coel FI                        disk

 

Kilpailun tuomitsi kaksi pitkän linjan kokenutta brittituomaria Aidan Gallagher P-Irlannista ja Johnny Robinson Skotlannista, joiden antamat pisteet laskettiin aina kilpailijakohtaisesti yhteen. Nettisivuilla julkaistiin tulokset www.continental2019.de

 

Näihin EM-kilpailuihin osallistui ennätysmäärä maita ja kilpailijoita. Ensi vuonna kisat käydään Sveitsissä poikkeuksellisesti lokakuun alussa. Paimennuksen EM-kilpailut on järjestetty vuosittain 1985 lähtien ja jokainen jäsenmaa järjestänyt kisat vuorollaan. Suomessa EM-kilpailut pidettiin vuonna 2016 Juvalla.

 

Lisätietoja:

Helena Pesonen, SPKY puheenjohtaja, p. 040 760 2735

Päivi Sumulehto, SPKY maajoukkueen johtaja, p. 050 353 7818

www.spky.fi

Suomen maajoukkue valmiina paimennuksen EM-kilpailuihin Saksaan

Vuosittain aina loppukesästä kilpaillaan aina Manner-Euroopan suurin ja tärkein paimennustapahtuma: Euroopan mestaruuskilpailut. Maajoukkue on karsittu viime vuoden aikana kilpailtujen karsintojen perusteella. Nykyisellään kotimainen paimennuskärki on hyvin kansainvälisellä tasolla ja menestymisen mahdollisuudet ovat hyvät.

Continentalit eli Manner-Euroopan EM-kilpailut järjestetään tänä vuonna Pohjois-Saksassa Wittbekissä. Suomesta kilpailuun osallistuu 8 koirakkoa. Continental Sheepdog Championship/ EM-kilpailut kilpaillaan to – su 22.–25.8.2019.

Kisan kotisivut löytyvät www.continental2019.de Paikan päälle on järjestetty paimennuskilpailun oheen mittava maaseututapahtuma. Kilpailusuorituksia pyritään striimaamaan kotikatsomoihin.

Suomen EM-maajoukkue 2019 on seuraava:

 1. Anja Lehtiö ja BB Coel, Lieto, kapteeni
 2. Jonna Paasila ja Borderliz Magdalena, Vantaa
 3. Kari Kotikoski ja Sammy, Somero
 4. Anja Lehtiö ja Kemi Rhemy, Lieto
 5. Michaela Wikberg ja Borderliz Sune, Korsnäs
 6. Leena Jussila ja Valmis Mulder, Loviisa
 7. Michaela Wikberg ja CMM’s Börje, Korsnäs
 8. Elisa Kotikoski ja Musti, Somero

VARALLA

 1. Elisa Kotikoski ja Bell, Somero
 2. Minna Eronen ja Nick, Kitee

Kolmen päivän aikana karsitaan sunnuntain finaaliin jokaisen päivän kuusi parasta koirakkoa. Finaalissa kilpailee siten 18 koirakkoa. Karsintapäivien rata on tavallista kolmosluokan (Open) rataa vaativampi ja pidempi. Finaalissa tuplahaku ja iso jako testaavat koirien ja ohjaajien henkistä ja fyysistä kanttia ja parhaista parhaimmat nousevat palkintopallille Pohjois-Saksan hämärtyvässä illassa. Kilpailun tuomitsee kaksi pitkän linjan kokenutta brittituomaria, joiden antamat pisteet lasketaan aina kilpailijakohtaisesti yhteen. Nettisivuilla julkaistaan karsintapäivinä miltei reaaliajassa kilpailijoiden saamat pisteet. Finaalissa pisteitä pantataan loppuun saakka.

Saksalaisella täsmällisyydellä kilpailuihin on valmistauduttu hyvissä ajoin ja ennakkotieto järjestelyistä on ollut erinomaista niin somen kuin tiedotteiden ja nettisivujenkin avulla. Onneksi Keski-Euroopan helteet ovat laantuneet, mutta silti sekä lampaiden että koirien hyvinvointi on etusijalla. Ennen kilpailuja koirat käyvät läpi tarkan eläinlääkärin tarkastuksen ja lampaiden vointia seurataan tiukalla seulalla. Paimennettavien eläinten sekä kilpailevien koirien hyvinvointi on aina etusijalla – ovathan nämä koirat korvaamattomia työkavereita ohjaajilleen. Lampaiden omistaja myös kokee suurta vastuuta elinkeinostaan. Järjestäjä on varautunut – tuntien Keski-Euroopan kesän sääolot – suurella määrällä lampaita ja yksittäinen lammas juoksee kisaradalla vain kerran. Lampaat ovat nuoria texel-risteytysuuhia suurlampuri Wolfgang Albertsenin katraasta.

Näihin EM-kilpailuihin osallistuu ennätysmäärä maita ja kilpailijoita. Suuren osallistujamäärän vuoksi tämän vuoden EM-kilpailuissa ei nähdä alle 21-vuotiaiden Young Handler kilpailua Saksassa. Ensi vuonna kisat käydään Sveitsissä poikkeuksellisesti lokakuun alussa. Paimennuksen EM-kilpailut on järjestetty vuosittain 1985 lähtien ja jokainen jäsenmaa järjestänyt kisat vuorollaan. Suomessa EM-kilpailut pidettiin vuonna 2016 Juvalla.

 

Lisätietoja:

Helena Pesonen, SPKY puheenjohtaja, p. 040 760 2735

Päivi Sumulehto, SPKY maajoukkueen johtaja, p. 050 353 7818

www.spky.fi

Suomen maajoukkueet paimennuksen EM- ja PM-kilpailuihin ovat valmiina haasteisiin

Loppukesästä kilpaillaan aina vuosittain Manner-Euroopan suurimmat paimennustapahtumat: Euroopan ja
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Tänä vuonna PM-kilpailut järjestetään Norjassa 9.–11.8.2019 ja Suomen joukkueen kokoonpano käsittää 10 koirakkoa. Kisat pidetään Brusand i Hån kunnassa Rogalandissa lähellä Stavangeria.

Kahta viikkoa myöhemmin pidetään Saksassa EM-kilpailut, joten maajoukkueella riittää kiirettä ja paljon haasteita hyvin lyhyellä aikajaksolla. Maajoukkue on karsiutunut viime vuoden aikana kilpailtujen karsintojen perusteella. Nykyisellään kotimainen paimennuskärki on hyvin kansainvälisellä tasolla ja menestymisen
mahdollisuudet ovat hyvät.

Suomen PM-maajoukkue 2019 on seuraava:
Anja Lehtiö ja BB Coel, Lieto, kapteeni
Kari Kotikoski ja Sammy, Somero
Anja Lehtiö ja Kemi Rhemy, Lieto
Michaela Wikberg ja Borderliz Sune, Korsnäs
Leena Jussila ja Valmis Mulder, Loviisa
Elisa Kotikoski ja Musti, Somero
Elisa Kotikoski ja Bell, Somero
Minna Eronen ja Nick, Kitee
Michaela Wikberg ja Putte, Korsnäs
Jennina Kilponen ja Killiebrae Flint, Eräjärvi

PM-kilpailuiden suoritukset lähetetään myös livestreamina Facebookissa osoitteessa
https://www.facebook.com/Gjeterhund-LIVE-715723398765788/

Continentalit eli Manner-Euroopan EM-kilpailut järjestetään tänä vuonna Pohjois-Saksassa. Suomesta kilpailuun osallistuu 8 koirakkoa. Continental Sheepdog Championship/ EM-kilpailut kilpaillaan Wittbekissä 22.–25.8.2019. Kisan kotisivut löytyvät www.continental2019.de Paikan päälle on järjestetty
paimennuskilpailun oheen mittava maaseututapahtuma. Kilpailusuorituksia pyritään striimaamaan kotikatsomoihin.

Suomen EM-maajoukkue 2019 on seuraava:
Anja Lehtiö ja BB Coel, Lieto, kapteeni
Jonna Paasila ja Borderliz Magdalena, Vantaa
Kari Kotikoski ja Sammy, Somero
Anja Lehtiö ja Kemi Rhemy, Lieto
Michaela Wikberg ja Borderliz Sune, Korsnäs
Leena Jussila ja Valmis Mulder, Loviisa
Michaela Wikberg ja Cmm’s Börje, Korsnäs
Elisa Kotikoski ja Musti, Somero
VARALLA
Elisa Kotikoski ja Bell, Somero
Minna Eronen ja Nick, Kitee
Lisätietoja:
Helena Pesonen, SPKY puheenjohtaja, p. 040 760 2735
Päivi Sumulehto, SPKY maajoukkueen johtaja, p. 050 353 7818
www.spky.fi