CEA -geenitestaus

Bordercollieilla esiintyy kaikille collieroduille yhteistä silmäsairautta CEA:ta (collie eye anomaly) eli silmäanomalia. CEA ilmenee yleensä molemmissa silmissä mutta muutokset voivat olla kummassakin silmässä erilaisia. CEA on synnynnäinen sairaus, jossa voidaan todeta verkkokalvon, suonikalvon ja silmän näköhermon kehityshäiriöitä. Kehityshäiriön voi todeta silmiin erikoistunut eläinlääkäri silmänpohja-tutkimuksessa silmäpeilillä. Parhaiten muutokset nähdään alle 8 viikon ikäiseltä pennulta, tällöin puhutaan pentupeilauksesta. CEA ei ole iän myötä paheneva sairaus.
 
CEA  ilmenee monella vakavuusluokalla, lievintä muotoa kutsutaan Crd:ksi, se tarkoittaa suoni-verkkokalvon vajaakehitystä. Todennäköisesti se ei vaikuta koiran näköön. Coloboma on kuoppa tai reikä näköhermon päässä, se huonontaa koiran näköä mutta ei täysin sokeuta sitä. Ablaatio eli verkkokalvon osittainen tai täydellinen irtoaminen on CEA:n  vakavin muoto,  se aiheuttaa myös silmän sisälle verenvuotoa. Ablaatio vähentää koiran näkökykyä rajusti tai sokeuttaa silmän täysin.
 
CEA:n vakavuutta ei geenitestillä voi mitata, sairauden vakavuus selviää vain silmäpeilauksessa. Mahdollisen sokeutumisen takia CEA on ollut hyvin pelätty sairaus, sokealle paimenkoiralle ei käyttöä ole. Brittein saarilla sairas koira ei ole saanut osallistua paimenkoirakilpailuihin, vaikka näkö olisikin ollut tallella.
 
CEA on perinnöllinen, resessiivisesti periytyvä sairaus eli sairaan koiran tulee saada sairausgeeni molemmilta vanhemmilta. Geenitestin avulla voidaan todeta koiran genotyyppi eli se, onko koira kyseisen geenin suhteen normaali, kantaja vai sairas. Testaamalla jalostukseen käytettävät koirat voidaan välttää astuttamasta kahta kantajaa tai sairasta ja kantajaa keskenään ja näin välttää sairaiden pentujen syntyminen. Kantaja voidaan turvallisesti yhdistää genotyypiltään normaalin koiran kanssa, sillä pennut ovat joko kantajia tai normaaleja, mutta ei sairaita. Näin voidaan käyttää useampia koiria jalostukseen, säilytetään arvokkaita geenejä ja samalla vältetään geenipoolin turhaa kapenemista.

Geenitestit

Patentin CEA -geenitestin tekemiseen omistaa Optigen, yhdysvaltalainen laboratorio, joka on nykyisin osa suurempaa konsernia. Testejä voi teettää mm. seuraavien laboratorioiden kautta:
  • Laboklin
  • MyDogDNA, joka kuuluu Wisdom Health -konserniin, jonka osa myös Optigen nykyisin on.
Mikäli bordercollie on myös ISDS:n rekisterissä, kannattaa huomioida ISDS:n ainakin aiemmin hyväksyneen vain Optigenin geenitulokset.
 
1.7.2015 voimaan tulleen kantakirjaohjesäännön mukaan jalostuskäytössä bordercollieiden parituskumppaneista toisen on oltava CEA dna -normaali geenitestauksen tai vanhempien perusteella. CEA -tulosten perusteella sallitut yhdistelmät ovat: normaali x normaali ja normaali x kantaja.
 
Myös muiden perinnöllisten sairauksien geenitestit yleistyvät. SPKY suosittelee niiden teettämistä ja tuloksien julkaisemista.

Muuta

Vapaaehtoisena jalostustyönä suositellaan, että omistajat ja kasvattajat ilmoittaisivat rekisterinpitäjille koirien perinnöllisistä sairauksista, kuten olkapään osteokondroosista, kivesvikaisuudesta, epilepsiasta jne. Olisi tärkeää, että CEA:n lisäksi myös muut perinnöllisiksi epäillyt silmäsairaudet tulisivat rekisterinpitäjän tietoon. Terveystiedot viedään paimenkoiratietokantaan, mutta ne ovat näkyvissä vain rekisterinpitäjille.

Suomen Paimenkoirayhdistys ry