Kantakirjaohjesääntö

SPKY:n kantakirjaohjesääntö 1.7.2015 alkaen

1 § Jalostustavoitteet

Suomen Paimenkoirayhdistys ry:n tavoitteena on jalostaa Suomen olosuhteisiin soveltuvia paimenkoiria, jotka omaavat synnynnäisen vaiston karjan paimennukseen ja ovat luonteeltaan helposti tehtäväänsä koulutettavissa. Lisäksi koirien tulee olla terveitä ja rakenteeltaan työkäyttöön soveltuvia.

2 § Kantakirjaan merkitseminen

Suomen Paimenkoirayhdistys ry:n kantakirjassa on perusluokka ja jalostusluokka. Perusluokkaan voidaan hyväksyä myös polveutumiseltaan tuntematon koira, jos se täyttää kantakirjan perusluokan vaatimukset.

3 § Kantakirjavaatimukset

1. Perusluokka

Perusluokkaan hyväksytään koirat, jotka joko

a) polveutuvat jalostusluokkaan (J tai RegV) hyväksytyistä vanhemmista.

b) ovat hyväksytysti suorittaneet paimennuksen ¬perusradan.
Muiden rekisterien koirat (ISDS, WKC, FIN, N, ym.) kilpailevat omalla rekisterinumerollaan kunnes ovat suorittaneet perusradan ja ne rekisteröidään perusluokkaan.

2. Jalostusluokka

Bordercollie

Jalostusluokkaan hyväksytään työlinjaiset bordercolliet, jotka joko
a) polveutuvat jalostusluokkaan (J tai RegV) hyväksytyistä vanhemmista tai koiran vanhempien ja isovanhempien on oltava hyväksytysti suorittanut paimennuksen perusrata sekä koiran vanhempien täytettävä voimassa olevat terveysvaatimukset. Lisäksi koiran on itse hyväksytysti suoritettava perusrata sekä täytettävä voimassa olevat terveysvaatimukset.

b) ISDS–rekisterissä olevien tuontikoirien jalostusluokkaan pääsemiseksi on koiran omien terveys- ja perusratavaatimusten lisäksi koiran vanhemmilla oltava paimennustodistus tai kilpailutulos.

c) Hallitus voi myöntää yksittäiselle koiralle poikkeusluvan pentueelle tai jalostusluokkaan nostolle, vaikka se ei täytä voimassa olevia jalostusluokan vaatimuksia, mutta sen käyttö työkoirajalostukseen on perusteltua. Täytä poikkeuslupa-anomuksen perustietoliite (pdf) ja lähetä se jalostustoimikunnalle.

Kelpie

Jalostusluokkaan hyväksytään työlinjaiset kelpiet, jotka joko

a) polveutuvat jalostusluokkaan hyväksytyistä vanhemmista. Koira ja sen vanhemmat ovat hyväksytysti suorittaneet paimennuksen perusradan ja täyttävät voimassa olevat terveysvaatimukset.

b) Ulkomaisissa työkoirarekistereissä (WKC, AS, N, USA) olevien koirien jalostusluokkaan pääsemiseksi on terveys- ja perusrata vaatimusten lisäksi koiran vanhemmilla oltava paimennustodistus tai kilpailutulos.

c) Hallitus voi myöntää yksittäiselle koiralle poikkeusluvan pentueelle tai jalostusluokkaan nostolle, vaikka se ei täytä voimassa olevia jalostusluokan vaatimuksia, mutta sen käyttö työkoirajalostukseen on perusteltua. Täytä poikkeuslupa-anomuksen perustietoliite (pdf) ja lähetä se jalostustoimikunnalle.

Muut rodut

1) Perusluokka:

Perusluokkaan hyväksytään koirat, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet paimennuksen perusradan.

2) Jalostusluokka:

Jalostusluokkaan hyväksytään tiettyä linjaa tai rotua edustavat koirat hallituksen poikkeusluvalla, jos kantakirjan perusluokkaan on perusratasuoritusten kautta rekisteröity riittävän paljon tämän rodun edustajia jalostustyön aloittamista varten, eivätkä ko. koirat sairasta perinnölliseksi katsottuja sairauksia.

Jalostuskoirien terveysvaatimukset

Bordercollie

  • Lonkkakuvaustulos A tai B. 
  • Silmäpeilauksella terveiksi todetut silmät. Peilaustulos ei saa olla 24 kk vanhempi.
  • Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia, kuten PRA, OCD, epilepsia, kivesvika, purentavika tai muu.
  • Parituskumppaneista toisen on oltava CEA dna -normaali geenitestauksen tai vanhempien perusteella. CEA -tulosten perusteella sallitut yhdistelmät ovat: normaali x normaali ja normaali x kantaja.
Kelpie
  • Lonkkakuvaustulos A tai B.
  • 1.7.2015 jälkeen lonkkakuvatuilta koirilta vaaditaan myös selän LTV -kuvaustulos.
  • Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia, kuten CA (pikkuaivorappeuma), OCD, epilepsia, kivesvika, purentavika tai muu.

Suomen Paimenkoirayhdistys ry