Ohjeet

 Pentuvälitys

Välitykseen otetaan Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisterissä olevia aikuisia koiria ja pentueita. Välitettävät koirat löydät yhdistyksen nettisivuilta ja Paimenpostista. Myös pentuvälittäjät kertovat niistä kyselijöille.

  • Maksa 10€ välitysmaksu SPKY:n tilille FI53 5068 0620 0227 54 ja käytä viitenumeroa 30708.
  • Täytä kaavake ja lähetä se pentuvälittäjälle, joko tavallisella tai sähköpostilla. Tarkastettuaan tiedot hän laittaa ilmoituksesi muiden nähtäväksi.
  • Kaikki muutokset kaavakkeen tietoihin tehdään myös pentuvälittäjän kautta ja ne ovat ilmaisia. Ilmoitusten voimassaoloaika on enimmäisaika. Muistattehan pitää tiedot ajantasalla.

Pentuvälitys

Jotta pentue rekisteröitäisiin SPKY:n rekisteriin on pentueen vanhempien ja isovanhempien täytettävä rekisterin jalostusluokan (J) vaatimukset:

  • Hyväksytysti suoritettu paimennuksen perusrata
  • Terveysvaatimukset
   • Bordercollie
    • Lonkkakuvaustulos A tai B.
    • Silmäpeilauksella terveiksi todetut silmät. Peilaustulos ei saa olla 24 kk vanhempi.
    • Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia, kuten PRA, OCD, epilepsia, kivesvika, purentavika tai muu.
    • Parituskumppaneista toisen on oltava CEA dna -normaali geenitestauksen tai vanhempien perusteella. CEA -tulosten perusteella sallitut yhdistelmät ovat: normaali x normaali ja normaali x kantaja.
    • 1.1.2020 alkaen jalostustoimikunta suosittelee, että kaikkien bordercollieiden selät kuvataan ennen toista pentuetta.
    • Kelpie
     • Lonkkakuvaustulos A tai B.
     • 1.7.2015 jälkeen lonkkakuvatuilta koirilta vaaditaan myös selän LTV -kuvaustulos.
     • Ei todettuja perinnöllisiä sairauksia, kuten CA (pikkuaivorappeuma), OCD, epilepsia, kivesvika, purentavika tai muu.

Kun tiedät astuttavasi narttusi seuraavaan juoksuun, ilmoita suunnitelmistasi pentuvälitykseen. Näin myös muut pennutusta, sekä pennun ostoa harkitsevat tulevat tietämään suunnitelmistasi. Ilmoitus on voimassa suunnitteluhetkestä 12kk tai pentueen syntymästä 3kk.

Kun teetät koirallesi terveystutkimuksia (luustokuvat, silmäpeilaus, geenitestit), lähetä terveystulokset SPKY:n rekisterinpitäjälle (bc Katri Piilola, wk Anne Kolehmainen). Rekisterinpitäjä liittää tulokset rekisteriin koiran tietojen kohdalle ja laittaa ne julkaistavaksi seuraavassa Paimenposti-lehdessä. Rekisterinpitäjä ei voi kopioida tietoja muista tietokannoista, esimerkiksi KoiraNet, vaan tietojen luovuttamiseen on oltava koiran omistajan suostumus eli omistajan on itse lähetettävä tiedot, mieluiten sähköpostilla.

Palsta myös aikuisille myytäville tai ostettaville koirille

Aikuisia koiria liikkuu, koska

  • Moni kouluttaja kouluttaa koiria auttaakseen tilallisia ja aloittelevia paimenkoiranohjaajia pääsemään alkuun.
  • Tilan eläinten pito loppunut tai muuttunut ja koira on jäänyt työttömäksi.
  • Koiran ominaisuudet eivät vastaa tilan tarpeita tai koiran ja ohjaajan  yhteistyöstä ei tahdo tulla mitään.

Koska aikuisen koiran kauppa on aina kahden kauppaa, saa myyjä ja ostaja määritellä koiralle kumpaakin osapuolta miellyttävän hinnan ja koiralle koeajan. Koska kuitenkin on epätietoisuutta koiran hinnan muodostumisesta laitan tähän karkean arvion koiran kuluista. Pitää kuitenkin muistaa, mikäli vanhempaa aikuista koiraa ei ole opetettu, tulee sen kouluttaminen huomattavasti hankalammaksi kuin pennun ja tämän pitää näkyä hintaa alentavana tekijänä.

Koiran kulut, yli 2-vuotias peruskoulutettu paimenkoira:

Pennunhinta 850–1000 e + alv
Ruokinta 450–550 e + alv (2.4-2.9e/kg x 0.27kg x 700 vrk)
Rokotukset, madotukset ym. terv. hoito 200–250 e + alv
Hoito-, tapa- ja paimennuskoulutus * 1750 e + alv (2,5e/vrk x 700 vrk) (vertaa hoitomaksu koiratarhalla 20e/ vrk)
Yhteensä:  3250–3550 e + alv

* Sinä aikana kun ruokkii ja opettaa koiraa, voisi tehdä jotain kannattavampaa hommaa, joka jää silloin tekemättä tai jonka tekemisestä joutuu maksamaa silloin toiselle.

Hintaesimerkkejä:

  • 1-vuotias B) tason koira, n. 2200 e + alv (ks. yllä: n. 925 + 250 + 200 + 850)
  • 1 ½-vuotias C) tason koira, n. 2800 e + alv(925 + 400 + 225 + 1300)
  • D) tason ja/ tai jalostuskelpoinen koira, 3500 e + alv, molemmat  4500 e + alv
  • 3-vuotias A) tason koira 500–1000 e + alv

Koulutustaso:

  • A) Vähän paimennettu, herätelty (syttynyt, voi aloittaa koulutuksen).
  • B) Alkeiskoulutettu, pystyy hakemaan, kuljettamaan laumaa (koulutus aloitettu, mutta käskyt toimivat vielä koiran vaiston mukaan).
  • C) Peruskoulutettu, PPR tehty tai 60pist. 1. luokan paimennuskilpailusta (koira tottelee myös vaistonvastaisesti annettuja ohjeita).
  • D) Pidemmälle koulutettu koira. Edellisen lisäksi useamman vuoden hyvin töitä tehnyt tai vähintään 60 pistettä 2. luokan kilpailussa saanut koira (pärjää töissä hyvin).

Paimennustakuu

Suomen Paimenkoirayhdistyksen välityksessä oleville pennuille saa yleensä paimennustakuun. Tämä tarkoittaa, että jos koira ei 18 kk:n ikään mennessä ole osoittanut synnynnäistä paimenvaistoa ja on siten todettu olevan mahdoton kouluttaa paimentavaksi työkoiraksi, voi ostaja palauttaa koiran myyjälle. Myyjä palauttaa kauppahinnan kokonaisuudessaan tai antaa tilalle uuden pennun. Koira on palautettava terveenä ja hyväkuntoisena.
Ennen kaupan purkua on myyjällä mahdollisuus ottaa koira koulutettavakseen määräajaksi.
Mikäli koiran koulutettavuudesta tai paimenvaistosta ei päästä yksimielisyyteen, sen määrittelee kaksi SPKY:n hyväksymää perusratatuomaria. Tämän takuun voimassa olemiseksi on ostajan käytävä SPKY:n paimennusharjoituksissa vähintään kahdesti ennen kuin koira on 18 kk:n ikäinen.

Kasvattajalista

Hallitus hyväksyi 20.2.2021 jalostustoimikunnan esityksen kasvattajalistasta muutamin lisäyksin:

Kasvattaja on SPKY:n jäsen ja lupaa rekisteröidä seuraavan pentueen SPKY:n rekisteriin kantakirjaohjesäännön mukaan. Kasvattaja sitoutuu siihen, että käytetyt koirat täyttävät rekisteröintiehdot ennen nartun astuttamista. Kasvattaja esittelee itse kasvatustoimintaansa, tavoitteita ja koirien käyttötapaa.
Lista tullaan julkaisemaan Paimenpostissa ja netissä. Ann-Mari Lintunen kokoaa listaa ja toimittaa tiedot nettisivujen ylläpitäjälle. Jalostustoimikunta käy läpi kasvattajalistan kerran vuodessa.

Suomen Paimenkoirayhdistys ry