Hallitus tiedottaa 3.4.2021

Koronatilanteesta

Hallitus seuraa koronatilannetta ja tekee päätöksiä ennen kilpailukauden alkua.

Perusradasta

Jalostustoimikunta ja hallitus ovat keskustelleet siitä, että 3. luokan kilpailusuoritus korvaisi perusratasuorituksen. Hallitus päätti keskusteluiden pohjalta, että kilpailusuoritus ei vastaa perusratasuoritusta, eikä siten voi korvata sitä.

Geenitesteistä

Geenitestit yleistyvät. SPKY suosittelee geenitestien tekemistä ja tulosten julkistamista.

Suurin sallittu sukusiitoskerroin

Suomen paimenkoirayhdistyksen rekisteriin rekisteröitäville Suomessa syntyneille pennuille määritettiin suurin sallittu sukusiitosaste. Neljässä sukupolvessa laskettu sukusiitoskerroin saa maksimissaan olla 6,25 % eli ns. serkusparitus on sallittu. Tämä ei koske tuontikoiria, jotka rekisteröidään perusradan jälkeen SPKY:n perusrekisteriin. Raja-arvon ylittäville pentueille on mahdollista hakea poikkeuslupaa. Voimassa 1.7.2021 alkaen.

Kasvattajalistasta

Hallitus hyväksyi 20.2.2021 jalostustoimikunnan esityksen kasvattajalistasta muutamin lisäyksin:
Kasvattaja on SPKY:n jäsen ja lupaa rekisteröidä seuraavan pentueen SPKY:n rekisteriin kantakirjaohjesäännön mukaan. Kasvattaja sitoutuu siihen, että käytetyt koirat täyttävät rekisteröintiehdot ennen nartun astuttamista.

Kasvattaja esittelee itse kasvatustoimintaansa, tavoitteita, koirien käyttötapaa. Lista julkaistaan Paimenpostissa ja netissä. Ann-Mari Lintunen kokoaa listaa ja toimittaa tiedot nettisivujen ylläpitäjälle. Jalostustoimikunta käy läpi kasvattajalistan kerran vuodessa.

SPKY:n varoituskäytännön periaatteet on hyväksytty hallituksessa 15.4.2015

Nämä periaatteet koskevat kaikkia yhdistyksen jäseniä sekä muita yhdistyksen tapahtumiin osallistuvia.

Rikkomuksen määritelmä:

 • Huono/asiaton käytös yhdistystä kohtaan missä tahansa julkisessa tilanteessa. Koskee esimerkiksi yhdistyksen tapahtumia kuin myös sosiaalista mediaa.
 • Huono/asiaton käytös ihmistä tai eläintä kohtaan yhdistyksen tapahtumissa.
 • Yhdistyksen sääntöjen ja määräysten vastainen toiminta.

Huom: Kilpailutilanteessa mennään kilpailusäännöissä mainitulla rangaistuskäytännöllä. Kilpailutilanteen ulkopuolella, vaikkakin kilpailualueella mennään tämän ohjeistuksen mukaan.

Varoituskäytäntö:

 •  Ensimmäisestä rikkeestä huomautus. Annetaan aina kirjallisena. Huomautuksessa mainitaan kesto ja rikkomuksen toistuessa mahdolliset jatkoseuraukset. Huomautuksen kesto määritellään tapauskohtaisesti, maksimissaan kuitenkin seuraavan kalenterivuoden loppuun.
 • Toistuvasta rikkeestä varoitus. Annetaan aina kirjallisena. Varoituksessa mainitaan kesto ja rikkomuksen toistuessa mahdolliset jatkoseuraukset. Varoituksen kesto määritellään tapauskohtaisesti, maksimissaan kuitenkin seuraavan kalenterivuoden loppuun.
  Ennen varoituksen voimaantuloa, henkilöllä on oikeus tulla kuulluksi asiassa.
 • Tapaukset käsitellään hallituksessa ja hallitus päättää rangaistuksesta.
 • Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi nostaa ongelmallisia tilanteita hallituksen käsiteltäväksi. Pyyntö pitää esittää kirjallisena ja riittävän hyvin perusteltuna.

Sanktiot:

 • Huomautuksen saanut ihminen on ns. koeajalla liittyen rikkomukseen, mistä huomautus on annettu. Mikäli rikkomus toistuu huomautuksen ollessa voimassa, voi henkilö saada rikkomuksesta rangaistuksen.
 • Rangaistuksen saanut ihminen ei voi osallistua yhdistyksen tapahtumiin rangaistuksen voimassaoloaikana (esimerkiksi kilpailut, perusradat, jne). Hän ei voi myöskään edustaa yhdistystä rangaistuksen voimassaoloaikana.
 • Mikäli sama rikkomus uusiutuu 3 vuoden sisällä, huomioidaan myös aiemmat tapaukset sanktiota määriteltäessä.