Koiran koulutuksesta

Paimenkoiran peruskoulutus

Pentuiässä koira totutetaan kotioloihin ja opetetaan perustottelevaisuutta. Käskyistä ainakin TÄNNE, MAAHAN, ISTU ja EI. Koiralle opetetaan hihnassa kulkeminen, autossa matkustaminen, vieraat ihmiset ja koirat sekä kaikenlaiset asiat joihin koira tulee myöhemminkin törmäämään. Kaikki uusi ja outo pelottavatkin aluksi pentua, joten huolehdi koirasi turvallisuudesta ja järjestä tilanteet mahdollisimman positiivisiksi. Tämä vahvistaa luottamusta koiran ja ohjaajan välillä.

Paimennusvaiston herääminen

Paimentavalla työkoiralla on synnynnäinen taipumus liikutella ja hallita paimennettavia eläimiä. Pennulle järjestetään tilaisuuksia tutustua paimennettaviin eläimiin ainakin pari kertaa viikossa, ellei koiraa voida pitää mukana tilan töissä jatkuvasti. Paimennusvaiston herääminen on yksilöllistä ja toiset ”syttyvät” jopa alle 2 kk:n iässä ja toisilla menee pidempään. Pentu on syttynyt paimennukseen kun se hiipii ja vaanii eläimiä keskittyneesti tuijottaen häntä alhaalla. Tänne- ja maahan-käskyt on hyvä olla hallinnassa.

Paimennusharjoittelu

Aluksi pentu pidetään vapaana ja eläimet, joita paimennetaan (lampaat/vasikat) ovat esim. pienessä aitauksessa tai häkissä. Eläinten tulee olla mahdollisimman rauhallisia ja koiraan tottuneita, jotta harjoittelu olisi helpompaa nuorelle koiralle. Aluksi harjoitellaan lyhyitä jaksoja ja pyritään lopettamaan harjoitus onnistuneeseen tilanteeseen. Harjoittelun edistyessä siirrytään tilanteeseen, jossa paimennettavat eläimet ovat vapaana pellolla tai aidatulla isohkolla alueella.

Seuraavat peruskäskyt tulisi hallita:

  • Tänne; koira ohjaajan luokse
  • Maahan; tilanteen rauhoittaminen
  • Ei; käytä harkiten, silloin kun koira tekee kiellettyä
  • Hyvä; kehutaan ja rohkaistaan koiraa
  • Aja siitä; annetaan koiralle lupa lähestyä eläimiä
  • Vasen; koira lähtee kiertämään paimennettavia eläimiä myötäpäivään
  • Oikea; koira lähtee kiertämään paimennettavia eläimiä vastapäivään
  • Hiljaa/hitaasti/malta; rauhoitetaan ja hiljennetään koiran vauhtia

Harjoittelun alkuvaiheissa olisi hyvä pitää vanhempaa koulutettua koiraa apukoirana, jotta paimennettavat eläimet pysyisivät hallinnassa. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa osallistua ohjattuihin paimennusharjoituksiin varsinkin ensimmäistä paimenkoiraa koulutettaessa. Pennun kasvattajalta saa myöskin ohjausta ja apua.

Harjoitellessa pyri käyttämään aina samoja käskysanoja. Alussa harjoitellaan sopivaa etäisyyttä laumasta ja tasapainoa sekä tottelevaisuutta. Kuljetusharjoittelussa kulje itse takaperin, jotta näet mitä koira tekee. Huolehdi siitä, että etäisyys laumaan on sopiva, ettei lauma ryntää ohitsesi. Vähitellen vaikeutetaan kuljetusta tekemällä käännöksiä ja mutkia. Kontrolloi koiran etäisyyttä laumaan ja etene koiran oppimisen mukaan.

Suunnat oikea ja vasen opetellaan kuljetuksen alkaessa sujua. Tässä käytetään hyväksi koiran tasapainoaistia. Kävele takaperin, lauma ohjaajan ja koiran välissä. Käännytään esimerkiksi vasemmalle ja koiran siirtyessä vasemmalle tasapainottamaan tilannetta, sanotaan vasen ja kehutaan koiraa, kun se liikkuu oikein. Samalla tavalla harjoitellaan myös oikeaa.

Haku on paimenkoiran tärkein ja tavallisin tehtävä. Hakukaaren harjoittelu aloitetaan niin, että koira on noin kymmenen metrin päässä paimennettavista eläimistä ja ohjaaja on eläinten ja koiran välissä suoralla linjalla. Kun ohjaaja lähettää koiran hakukaareen hän voi ohjata kaaren leveyttä omalla liikkeellään. Kun koira pääsee eläinten taakse niin koira tulisi saada maahan, jotta koira itse rauhoittuisi ja aloittaisi kuljetuksen ohjaajalle mahdollisimman rauhallisesti. Lisäksi eläimillä on aikaa lähteä myös rauhallisesti liikkeelle. Aloitetaan lyhyiltä matkoilta ja pidennetään matkaa vähitellen. Harjoitellaan oikealta ja vasemmalta yhtä paljon.

Hakukaaren tulisi olla leveimmillään haettavien eläinten kohdalla. Lähestyessään eläimiä tasapainopisteeseen lauman taakse koiran tulisi kulkea sopivalla vauhdilla ja rauhallisesti, jotta eläimillä olisi aikaa kokoontua. Hakumatkaa kasvatetaan vähitellen.

Lauman ajoa häkkiin tarvitaan lampola- ja navettatyöskentelyssä. Häkitystä harjoitellaan kun käskyt maahan, vasen, oikea, tänne ovat hyvin koiralla hallussa. Pysäytä lauma noin 30 m ennen häkin porttia ja siirrä koira portin ja lauman väliin maahan ja kävele itse avaamaan portti koiran vahtiessa laumaa. Avaa portti ja siirry avatun portin suulle tai viereen. Käske koiraa: vasen / oikea / taakse ja aja. Lauman tulisi liikkua rauhallisesti kohti avointa häkkiä ja koiran tulisi painostaa lauma ohjaajan käskyjen avustuksella häkkiin. Lauman ajo häkistä tapahtuu käskemällä koira joko häkkiin lauman taakse tai häkin taakse.

Poispäinajoa voidaan harjoitella, kun viedään eläimiä laitumelle. Otetaan koira ohjaajan viereen ja käsketään esimerkiksi ”aja siitä”, kun lauma lähtee kulkemaan veräjältä laitumelle. Poispäinajo on koiralle varsin vaikea aluksi koska koiran vaisto käskee sitä mennä pysäyttämään lauma.

Toisin kuin nuorella aloittelevalla koiralla, jonka harjoittelussa on eduksi sellaiset eläimet, jotka tukeutuvat ihmiseen olisi tässä harjoituksessa hyvä sellaiset eläimet, jotka väistävät ihmistä, mutta ovat liikkeiltään rauhallisia. Alussa ajetaan eläimet aidan reunaan ja siirretään koiralla eläimiä aidansuuntaisesti kävellen itse eläinten ja koiran vierellä. Näin estetään omalla liikkeellä koiran kiertäminen eläinten eteen pysäyttämään laumaa. Käskyinä aja siitä, vasen, oikea, maahan, ei ja HYVÄ (niin, että myös tarkoittaa sitä)!

Suomen Paimenkoirayhdistys ry