LUUSTOtutkimukset

Jalostuskoirien terveysvaatimukset luuston osalta
Bordercollie
• Lonkkakuvaustulos A tai B.
Kelpie
• Lonkkakuvaustulos A tai B.
• 1.7.2015 jälkeen lonkkakuvatuilta koirilta vaaditaan myös selän LTV -kuvaustulos.

Jalostustoimikunta suosittelee, että kaikkien bordercollieiden selät kuvataan ennen toista pentuetta.

Luustokuvaukset

Missä kuvat lausutaan

Suomen Kennelliitto on antanut ns. epäviralliset lonkkakuvauslausunnot SPKY:n rekisterin koirille yli kolmenkymmenen vuoden ajan, mutta vuoden 2019 alusta lähtien Kennelliitto ei ota röntgenkuvia vastaan muuten kuin sähköisellä lähetteellä, joka edellyttää koiran rekisteröimistä Kennelliiton rekisteriin (ER, Fi tai FIX).

Tämän johdosta SPKY on hyväksynyt yksityisen INCOC -nimisen yrityksen lausumaan niiden koirien luustokuvat, joita ei haluta rekisteröidä SKL:n rekisteriin. SKL ei hyväksy INCOC:n lausumia kuvia ko. koiran PEVISA (SK:Ln jalostuskoirilta vaadittavat terveystutkimukset) ehtojen täyttämiseksi vaan kuvat on lausuttava uudestaan Kennelliitossa, mikäli koira rekisteröidään sinne.

Lisätietoja Kennelliitosta:
www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset

INCOC:lla on valmiudet lausua luustokuvia
• INCOC:n kautta lausutaan ne Suomen paimenkoirayhdistyksen rekisterissä olevat koirat, jotka eivät ole tai joita ei haluta rekisteröidä SKL:n rekisteriin (FI, ER tai FIX).
• ISDS ja WKC rekisteröidyt koirat, jotka eivät vielä ole SPKY:n tai Kennelliiton rekisterissä viedään eläinlääkärille luustokuvaukseen ja siellä eläinlääkäri tekee ko. koiralle Kennelliiton omakoirapalveluun lähetteen, millä kuvat lähetetään Kennelliittoon lausuttavaksi.
• Jos koira on rekisteröity SKL:n rekisteriin (FI, ER tai FIX), kuvat lausutaan jatkossakin Kennelliitossa.
• Mikäli koira on tarkoitus rekisteröidä Kennelliiton ER-rekisteriin tai ns. FIX-rekisteriin (rekisteröimättömien koirien omistajarekisteri), olisi koira hyvä rekisteröidä tai aloittaa rekisteröinti ennen kuvausta, jolloin kuville voi tilata sähköisen lähetteen ja klinikalta kuvat voidaan tällöin myös lähettää sähköisesti Kennelliittoon. Tällöin lausuntomaksukin tulee olemaan jatkossa halvempi.
ER-rekisteri tarkoittaa, että koira on virallisesti rekisteröity Suomen Kennelliittoon, ja sen tiedot ovat julkisesti nähtävillä. Suositeltavaa on, että myös rekisteröidyn koiran jälkeläiset rekisteröidään Kennelliittoon.
FIX-rekisteri on omistajarekisteri, mikä mahdollistaa Kennelliiton sähköisten palvelujen käytön ja luustokuvien lausumisen Kennelliitossa (SKL:n PEVISA ehto), mutta ei velvoita omistajaa eikä estä koiran myöhempää käyttöä tai rekisteröintiä Kennelliittoon. Koiran tietoja ei näytetä julkisesti missään, mutta katoamistapauksessa Kennelliitto voi kyselyn perusteella informoida omistajaa koiran löytymisestä.

Kuvausikä

Lausunto annetaan röntgenkuvista, ja koiran tulee olla tunnistusmerkitty mikrosirulla. Koiran tulee kuvaushetkellä olla vähintään 12 kk:n ikäinen. Tällöin sille voidaan antaa lausunto
luuston synnynnäisistä muutoksista, lonkat (HD), kyynärpäät (ED), selkä LTV = välimuotoinen lanne-ristinikama ja VA = nikamien epämuotoisuus sekä vain INCOC:ssa mahdollinen olkanivelen kehityshäiriö (OC).

Kuvaushetkellä 24 kk täyttäneelle koiralle voidaan antaa rotukohtaisesti lausunto myös muista selkämuutoksista, kuten selän spondyloosi -muutoksista (SP)

Vaikka SPKY:n jalostusluokan koirilla pakollisia luustokuvia eivät ole kuin bordercollieiden lonkat (SKLn puolella myös kyynärät) sekä kelpieiden lonkat ja LTV, niin suositeltavaa olisi kuvata koiraa laajemminkin. Selkäongelmat eivät ole bordercollieilla täysin tuntemattomia, ja olisi hyvä saada tutkimustietoa asiasta. Erityisesti oireilevat koirat olisi hyvä käyttää kuvissa ja tuoda tulokset julkisiksi. Näin riskikoirien kohdalla voi jalostusvalinnoilla etsiä vähemmän riskejä sisältävää parituskumppania.

Kuvauslähetteen teko, kuvauksen suorittaminen ja lausunnon saaminen
Ennen eläinlääkärille menoa tee röntgenkuvauslähete
• INCOC: https://humerus.incoc.fi/#/index/order
• SKL: https://omakoira.kennelliitto.fi/jasentiedot/register.aspx
Myös eläinlääkäri voi tehdä lähetteen Kennelliittoon. Koira rauhoitetaan siten, että se on riittävän rento kuvausta varten. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon tai INCOC:n lausuntoa varten. Lasku lähetetään sähköpostiisi ja sen maksettuasi kuvat lausutaan ja tulos lähetetään sähköpostiisi.
Kennelliitto säilyttää kuvia kymmenen vuotta. Incoc ei säilytä kuvia. Muista kysyä eläinlääkäriltä kuvien säilyttämisestä, mikäli epäilet, että saatat tarvita niitä vielä myöhemmin.

Lähetä kuvaustulos SPKYn rekisterinpitäjälle, joka liittää sen rekisteriin koiran tietojen kohdalle ja laittaa sen julkaistavaksi seuraavassa Paimenposti lehdessä.

Lausuntomaksu

Eläinlääkärimaksujen lisäksi kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu.

Suomen Kennelliiton maksuja 2019, Alv 0%
Rekisteröinti:
• SPKY:n rekisterissä olevien koirien rekisteröinti ER-rekisteriin 70,00 €.
• FIX-rekisteröinti maksaa Kennelliiton jäsenille 22 € ja ei-jäsenille 28 €
Lonkka/kyynärlausunnot :
• etukäteen tilatulla sähköisellä lähetteellä á 21,00 €/ kpl (SKL jäsen omakoirapalvelun kautta)
• eläinlääkäriasemalla tehdyllä sähköisellä lähetteellä á 31,00 € / kpl

Selkälausuntojen sähköisiä lähetteitä ei toistaiseksi voi tilata etukäteen ja ne tehdään eläinlääkäriasemalla:
• Lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 35,00 €
• Lausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD) sis. lausunnon välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 50,00 €
Ilman sähköistä lähetettä tehtyihin lausuntoihin lisätään laskutuspalkkio 20,00 €

INCOC:n maksuja, sis. ALV 24%
Lonkka-, kyynär- tai OC lausunto 25,00 €/kpl
Selkälausunto

  • LTV + SP 35,00 €
  • LTV, VA, SP 50,00 €
  • Kaikki HD,ED,OC ja selkälausunto 100,00 €

Suomen Paimenkoirayhdistys ry