Kilpailusäännöt

Suomen Paimenkoirayhdistys ry

1. Tarkoitus

Paimennuskilpailujen tarkoitus on säilyttää ja kehittää paimenkoirien käyttöominaisuuksia kaikkien niiden tarpeisiin, jotka työskentelevät lampaiden, nautakarjan tai muiden paimennettavien eläinten parissa.

2. Kilpailut

Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa Suomen Paimenkoirayhdistyksen järjestämissä kilpailuissa.

3. Osallistumisoikeus

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki paimentavat koirat sekä ne koirakot, jotka ovat selvinneet mahdollisista karsintakilpailuista.
Koira, jolla on penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, kennelyskä tai muu vastaava hengitystietulehdus, parvoripuli tai muu vastaava maha- suolikanavan tulehdus, ei saa osallistua kilpailuun ennen kuin koira on ollut oireeton vähintään 2 viikkoa. Lisäksi ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen koiran osallistumista kilpailuun. Myös oireettomat saman talouden koirat noudattavat samaa rajoitusta. Kantava narttu ei saa osallistua 30 vrk ennen odotettua penikoimista eikä ennen kuin 42 vrk on kulunut penikoimisesta. Juoksussa oleva narttu voi osallista sille arvotulla paikalla.
Koirien tulee olla rokotettu penikka- ja raivotautia vastaan rokotevalmistajan ohjeiden mukaan. Suomen paimenkoira yhdistyksen kilpailuissa noudatetaan Suomen maa- ja metsätalousministeriön laatimaa eläinsuojelulakia ja lisäasetuksia, sekä voimassa olevia ETT:n asettamia sääntöjä. Koiran paperit, rokotukset sekä mahdollinen ID-merkintä voidaan tarkistaa pistokokeilla ilman erillistä ilmoitusta.

4. Osallistujamäärän rajoittaminen

Kilpailujen järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistujamäärää. Kilpailijoille on välittömästi ilmoitettava, mikäli he eivät voi osallistua kilpailuun. Kilpailtavassa luokassa tulee olla vähintään kolme koiraa.

5. Järjestämisluvan myöntäminen

Suomen Paimenkoirayhdistys myöntää luvan kilpailujen järjestämiseen.

6. Järjestämisluvan anominen

Järjestämislupa kilpailuihin, jossa ei jaeta SM-sijoituksia anotaan kilpailuvastaavalta. SM- kilpailuiden järjestämisoikeus anotaan hallitukselta.

7. Kokeiden siirto tai peruutus

Siirrosta tai peruuntumisesta on välittömästi ilmoitettava yhdistyksen kilpailuvastaavalle.

8. Tuomarit

Kilpailuissa toimii yksi tuomari. Tuomari voi käyttää apunaan tarvitsemiaan henkilöitä; ajanottaja ja sihteeri. Tuomareiden tulee olla SPKY:n hyväksymiä. Tuomari ei voi osallistua koiran ohjaajana kilpailuluokassa, jota sillä hetkellä arvostelee. Kilpailija hyväksyy suorituksensa tuomarin arvosteltavaksi aloittaessaan radan. Tuomarit pyritään ilmoittamaan lähtölistojen yhteydessä viikkoa ennen. Muutokset mahdollisia.
Lisäys 3.4.2021: Karsintakilpailuissa voidaan käyttää kahta kotimaista tuomaria, jos ulkomaisen tuomarin saaminen on kohtuuttoman vaikeaa. Tilallinen ei voi sekä järjestää että tuomaroida karsintakilpailuja.

9. Ilmoittautuminen kilpailuihin

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailumaksun suorittamisella. Kilpailumaksu suoritetaan yhdistyksen pankkitilille ja on sitova. Kilpailukutsussa on ilmoitettuna tili- ja viitenumero sekä muut ohjeet maksun suorittamisesta. Kilpailumaksu tulee olla kilpailuvastaavan tarkistettavissa ennen lähtölistojen laatimista viimeistään 14 vrk ennen kilpailupäivää. 

Jälki-ilmoittautuneet maksavat maksun kaksinkertaisena kilpailupaikalla. Jälki-ilmoittautunut on aina se henkilö, jonka kilpailumaksu ei ole ollut tarkistettavissa pankkitiedoista määräaikaan mennessä. Jos tuomari keskeyttää kilpailun tai yhdistys peruttaa kilpailut palautetaan osallistumismaksu.

Mikäli kilpailija on estynyt osallistumaan luokkaan, johon hän on ilmoittautunut tulee hänen toimittaa kilpailuvastaavalle pätevä todiste poisjäännin syystä. Tämä voi olla eläinlääkärin, lääkärin tai muu vastaavanlainen todistus. Vain todistusta vastaan voi kilpailija saada takaisin osallistumismaksun. Mikäli kilpailija ei ole ilmoittanut joko kilpailun järjestäjälle tai kilpailuvastaavalle estymisestä osallistua ko. kilpailuun ennen luokkansa alkua, joutuu tämä maksamaan lähtömaksun joko kilpailuvastaavalle tai yhdistyksen tilille.

10. Protestit

Tuomarin päätöksestä ei voi valittaa. Muista syistä protestit on jätettävä välittömästi kirjallisena kilpailujen toimitsijoille. Protestista päättää kilpailujury, jonka muodostavat kilpailijoiden edustaja, SPKY:n edustaja, ylituomari tai hänen edustajansa, sekä kilpailun toimitsija. Jyryn päätöksestä ei voi valittaa. Protestimaksu on kaksi kertaa kilpailumaksu.

11. Kilpailujen tulokset

Kilpailujen tulokset merkitään koirakohtaisiin pöytäkirjoihin. Tuomari vahvistaa tuloksen sekä mahdolliset voittaja/ valionarvoon oikeuttavat pisteet nimikirjoituksellaan.

12. Lähtöjärjestyksen arpominen

Lähtöjärjestys arvotaan etukäteen ja lähtölista lähetetään osallistujille. Jälki-ilmoittautuneet lähtevät ensin. Lähtöjärjestystä voidaan muuttaa tarvittaessa, esim. kahden lähdön kilpailuissa.

13. Pöytäkirjat ja pisteet

Jokaisen koiran osalta on pidettävä kirjaa. Puolikkaita pisteitä ei anneta. Tasapisteiden sattuessa voittaa se, jolla on enemmän pisteitä koko haussa (haku, nosto, kuljetus ohjaajan luokse). Mikäli nämäkin pisteet ovat tasan, ajo ja siitä eteenpäin olevat pisteet ratkaisevat, kunnes eroa tulee. Pisteet: 3-LUOKKA Vähintään 80% pisteistä, hausta vähintään 40 pistettä, eikä yhtään nollaa oikeuttaa KUPI:n. Kolme KUPI:a oikeuttaa valionarvoon.

14. Varoitukset ja hylkäykset

Hylkäyksen saa motivoimattomasta tai pahasta puremisesta, eläinten huonosta kohtelusta, ohjaajan sopimattomasta käytöksestä, yhden eläimen kadottamisesta tai eläinten liiallisesta stressaamisesta / painostamisesta tai mistä tahansa muusta sopimattomasta käyttäytymisestä joko radalla tai sen ulkopuolella. Tuomari voi antaa kirjallisen varoituksen kilpailijalle tai koiralle mikäli tämän käytös on ollut erityisen törkeää. Kolmesta kirjallisesta varoituksesta seuraa kilpailukielto loppukaudeksi. Mikäli Jos kilpailija joutuu hylätyksi / keskeyttää, hän ei saa pisteitä.

15. Kadotetut eläimet

Tuomari päättää kilpailualueen rajoista. Rajan yli mennyt eläin katsotaan kadotetuksi ja suoritus päättyy siihen. Myös kontrolloimaton eläin voidaan katsoa kadotetuksi (aitaa vasten ajettu yksittäinen eläin tai koiran laumasta erottama). Tuomari päättää mistä kulloinkin on kyse.

16. Kilpailuaika

Tuomari määrää ajan (yleensä 10-15 minuuttia). Ensimmäisen suorituksen jälkeen kilpailuaikaa voidaan muuttaa. Jos kilpailija ei määrätyn ajan kuluessa ehdi suorittaa rataa loppuun, hän saa laskea hyväkseen jo ansaitsemansa pisteet.

17. Kilpailualue

Alue mahdollisimman laaja. Kuitenkin ennemmin lyhyempi rata kuin liian ahdas (koiralla tilaa toimia). Tuomari tai ratamestari muokkaavat radan sopivaksi kulloisellekin alueelle. Peruskilpailuratoihin voidaan lisätä osia esim. single tai traileri.

18. Kuljetuskalusto ja yleisö

Kuljetuskalusto mielellään kilpailualueen ulkopuolella tai paikassa, jossa ne eivät häiritse kilpailusuoritusta. Yleisö ei saa olla paikassa, jossa se häiritsee kilpailusuoritusta. Rata olisi valittava niin, ettei se sisältäisi voimakkaita vetopisteitä.

19. Apukoirat

Apukoirina toimivat kokeneet koirat sekä osaavat ohjaajat. Eläimiä ei saa stressata eikä painostaa. Mielellään sama pari toimii koko kilpailuluokan ajan. Jos se ei ole mahdollista pitää kaikkien apukoirien pyrkiä toimimaan samalla tavalla. Suositus on, että kilpailuun osallistuva koira ei ennen suoritustaan toimisi apukoirana.

20. Väärät ratavalinnat

Väärästä ratavalinnasta menettää suoritettavan ja seuraavan tehtävän pisteet, jos kilpailija tahallisesti jättää tehtävän väliin ja siirtyy seuraavaan tehtävään, hänet hylätään.

21. Yleisiä ohjeita

Ohjaajan tulee ennen suoritusta tutustua sääntöihin ja rataan. Rataselostus on näkyvillä kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua. Tuomari pitää rata- ja tuomarointilinjaselostuksen ennen kilpailua. Kilpailevat koirat eivät saa oleskella kilpailualueella ennen vuoroaan, eikä ennen koko kilpailua. Koirat, jotka eivät parhaillaan kilpaile tai toimi apukoirina, on pidettävä kytkettyinä. Kilpailualueella koiraa ei saa pitää kytkettynä, paitsi 1. luokassa. Suorituksen aikana on eläimiin koskeminen kielletty kädellä, sauvalla tai millään muulla tavoin. Tämä koskee sekä koiraa että kilpailueläimiä.

Paimennettavien eläinten tulee olla tottuneita koiraan. Katraat mielellään tasalaatuisia. Samaa laumaa samassa luokassa ei saa käyttää perättäisille koirille. Jokaista eläintä käytetään yhden päivän aikana mielellään enintään kolme kertaa. Radalta karanneet tai muutoin epänormaalisti käyttäytyneet eläimet poistetaan kilpailukatraasta. Poikkeustapauksessa voidaan eläinten ryhmäkokoa muuttaa tilanteeseen sopivammaksi.

Jos kilpailija yrittää sopimattomalla tavalla vaikuttaa tuomarin työskentelyyn, tuomarilla on oikeus välittömästi lopettaa koiran arvostelu.

Lisäykset kilpailusääntöihin 27.4.2020

1. Paimennettavien eläinten kelpoisuus Suomen paimenkoirayhdistyksen kilpailussa, perusradalla ja yhdistyksen järjestämillä kursseilla:

a) Lampaiden ikä ja kunto: Hyväkuntoiset ja terveet eläimet, jotka ovat tottuneet paimennukseen. Minimi-iät: Lammas ja vuohi: vieroitettujen karitsoiden ja kilien ikä vähintään 4 kuukautta. Nauta: vieroitettujen vasikoiden ikä vähintään 6 kuukautta. Suositellaan, että emon kanssa alle kolmen kuukauden ikäisiä karitsoja ei käytetä.

b) Tiineys: Lammas: Kilpailueläimenä ei ole sallittu käyttää uuhta sen kahdeksalla viimeisellä tiineysviikolla. Suositellaan, että ei käytetä myöskään kuuden ensimmäisen tiineysviikon aikana.
Nauta: Kilpailueläimenä ei ole sallittu käyttää hiehoa / lehmää, joka on yli kuusi kuukautta tiineenä.

c) Eläinten omistajalla on viime kädessä vastuu eläinten hyvästä kohtelusta. Eläinten omistajalla on oikeus keskeyttää kilpailu, jos eläinten hyvinvointi ei täyty. Tuomarilla on aina oikeus keskeyttää kilpailu.

d) Kilpailun järjestäjän ja tuomarin tulee kiinnittää huomiota paimennettavien eläinten hyvinvointiin kaikissa olosuhteissa kuten kova helle, rankka sade, varikon rakenne ja pohjarakenne, kilpailupäivän pituus jne. (Katso täältä video hyvästä varikosta.)

2. Kilpailuissa käytettävä pelto ja eläimet:
Kilpailun järjestäjän ja tuomarin vastuulla on taata kaikille kilpailijoille mahdollisimman tasapuoliset puitteet.

3. Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa onko järjestettävä kilpailu pistekisa vai ei: Järjestäjällä on oikeus päättää itse saako kilpailusta esikarsintapisteitä esimerkiksi tilanteessa, jossa pelto, eläimet tai olosuhteet eivät ole esikarsintaa vastaavalla tasolla. Tämä kerrotaan kilpailukalenterissa, kun kilpailusta ilmoitetaan.

1- ja 2-luokan mestaruuskilpailujen kilpailusääntöihin tarkennusta 2020

1-luokassa lähetys tapahtuu tolpalta eikä ohjaaja saa lähteä tolpalta auttamaan haussa. Ajetaan poispäin ajona ensimmäiselle ajoportille eli ensimmäisellä ajo-osuudella ei saa vaihtaa peruskuljetukseen, tämän jälkeen ohjaajan paikka vapaa.
2-luokassa ensimmäinen ajopätkä on poispäin ajoa ohjaajan pysyessä tolpalla. Muuten ajo kuten normaalissa kakkosluokassa. Suositus on, että hakumatkoissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan luokkakohtaisia maksimimatkoja.
2-luokan mestaruuskisaan saa osallistua vain koiralla, joka ei ole startannut ylemmässä luokassa.
1-luokan mestaruuskisaan saa osallistua vain alle 3-vuotiaalla koiralla, joka ei ole startannut ylemmässä luokassa.

Muutoksia kilpailusääntöihin 3.4.2021:

 • Karsintakilpailuissa voidaan käyttää kahta kotimaista tuomaria, jos ulkomaisen tuomarin saaminen on kohtuuttoman vaikeaa.
 • Karsintakilpailuissa kilpailupaikan lähistöllä on oltava WC.
 • Tilallinen ei voi sekä järjestää että tuomaroida karsintakilpailuja.

22. Kilpailu- ja koeluokat

Lampaat

Perusrata: arvostellaan koiran luontaiset paimennustaipumukset ja koulutettavuus (ks. perusratasäännöt)
Luokka 1: aloittelevat koirat ja ohjaajat
Luokka 2: harjaantuneet koirat
Luokka 3: voittajaluokka
SM- kilpailut

Siirtyminen luokasta toiseen omaehtoista ilman ikä- tai tulosrajoja. Siirtyminen vain luokissa ylöspäin 1-2-3. Siirtyminen tapahtuu ilmoittautuessa luokkaan, jonka jälkeen siirtyminen luokkaa alemmas ei ole enää mahdollista. Jos kilpailijasta riippumattomasta syystä kilpailu peruuntuu, saa ylempään luokkaan ensimmäisen kerran ilmoittautunut kilpailija edelleen jatkaa alemmassa luokassa. Koiran vaihtaessa omistajaa, voi uusi omistaja halutessaan tehdä hallitukselle anomuksen siirtää koira aiempaa kilpailuluokkaa alemmaksi.

LUOKKA 1

HAKU 20-10-20

Hakumatka 50-100 m. Ohjaaja saa auttaa koiraa haussa esim. siirtymällä itse lähemmäksi lampaita. Tuomarin ei tarvitse vähentää pisteitä lähdöstä eikä nostosta, ainoastaan kuljetuksesta ohjaajan luokse, jos ohjaaja siirtyy lähemmäs lampaita.

KULJETUS 30

Osuus 1: poispäin ajo. Koira ajaa lampaita edellään. Ohjaaja voi kulkea koiran rinnalla, reilusti sivulla tai takana. Mikäli ohjaaja ei käytä poispäinajo-osuutta, ja suorittaa ajo-osuuden peruskuljetuksena ohjaaja-lampaat- koira järjestyksessä, menettää hän näin pisteet tältä osuudelta. Tuomari arvioi tilanteen kilpailukohtaisesti. Portin 1 jälkeen (osuus 2) voi ohjaaja siirtyä lampaiden eteen ja jatkaa tästä eteenpäin peruskuljetuksena, taikka ajaa radan poispäinajona. Pisteitä ei vähennetä siitä mikä on ohjaajan paikka kuljetuksessa tästä eteenpäin. 2. portin jälkeen (osuus 3) kuljetaan jakoympyrään. Tuomari voi halutessaan siirtää poispäinajon osuudelle 2 tai 3.

HÄKITYS 10

Häkitys alkaa, kun lampaat ovat jakoympyrässä tai paikassa, mistä ne on käytännöllisintä häkittää.
Max.pisteet 90 p

LUOKKA 2

HAKU 20-10-20

100-150 m. Kuljetuksessa voi olla hakuportti, aukko 6 m.

AJO 30

Osuus 1: poispäinajo, siten että ohjaaja seisoo lähtötolpalla, ja poistuu tolpalta vasta kun lampaat ovat ylittäneet 1 portin linjan. Mikäli ohjaaja ei käytä poispäin ajo-osuutta tässä muodossa, vaan esim. poistuu tolpalta heti koiran lähdettyä ajamaan lampaita kohti 1 porttia, menettää hän kaikki tämän osuuden pisteet. Tuomari arvioi tilanteen kilpailukohtaisesti. Kun lampaat ovat ylittäneet 1 portin linjan voi ohjaaja poistua hakutolpalta ja siirtyä ohjaamaan koiraa taakse tai huomattavan kauas sivulle, niin, että tuomarille ei jää epäselväksi se, kuka lampaita ajaa. Ohjaaja voi myös halutessaan ohjata koiraa tolpalta. Seisooko ohjaaja tolpalla 1 osuuden jälkeen, ei vaikuta pisteytykseen.

JAKO 10

Laumassa ei merkattuja lampaita. Otetaan haltuun mitkä tahansa 2

HÄKITYS 10

Häkitys alkaa kun lampaat ovat jakoympyrässä tai paikassa mistä ne on käytännöllisintä häkittää.
Max. pisteet 100 p

LUOKKA 3

HAKU 20-10-20

Hakumatka vähintään 200 metriä, hakuportin aukko 6 metriä.

AJO 30

Ajo poispäinajo lähtöpaalulla seisten. Poispäinajon sivun pituus mielellään vähintään 100 metriä.

JAKO 10

Jaossa kaksi merkittyä lammasta jätetään katraaseen. Jaossa kaksi merkitsemätöntä erotetaan laumasta ja pidetään hallinnassa.

HÄKKI 10

Lopuksi häkki.

SINGLE 10

Häkin jälkeen voi olla single.
Max. pisteet 100, singlen kanssa 110

NAUDAT

Perusrata: arvostellaan koiran luontaiset paimennustaipumukset ja koulutettavuus(ks. perusratasäännöt)
Nauta 1: aloittelevat koirat ja ohjaajat
Nauta 2: harjaantuneet koirat

NAUTA 1

HAKU

Hakumatka 50-100 m. Ohjaaja saa auttaa koiraa haussa esim. siirtymällä itse lähemmäksi nautoja. Tuomari vähentää pisteitä kuljetuksesta ohjaajan luokse samassa suhteessa matkan lyhenemisen kanssa. Kuljetuksessa ohjaajalle voi olla hakuportti. (20-10-20 p)

AJO

Osuus 1: poispäinajo. Koira ajaa nautoja edellään lähtötolpalta kohti 1.porttia ja läpi (6 m) porttiaukosta. Ohjaajan tulee kulkea niin kaukana tai sivussa koiran takana, ettei tuomarille jää epäselväksi kuka nautoja ajaa. Mikäli ohjaaja suorittaa tämän osuuden tasapainokuljetuksena, menettää hän pisteet tältä osuudelta. Loppuajo voidaan suorittaa vapaasti tasapainokuljetuksena tai poispäinajona. Tuomari voi halutessaan siirtää poispäinajon osuudelle 2 tai 3. (30 p)

HÄKITYS / AITAUKSEEN AJO

Ohjaaja avaa häkin portin/narun, koira siirtää naudat häkkiin ja portti laitetaan kiinni. Ohjaaja ei saa irrottaa otettaan häkin portista/narusta ennenkuin on saanut häkityksen suoritetuksi. Portti laitetaan kiinni. Häkin ja -suuaukon tulee olla käytettävälle eläinmäärälle sopivan kokoinen ja aidan alta avoin koiraa varten. Tarvittaessa häkki voidaan korvata aitauksella, erottelukujalla, vaunulla tai trailerilla esim nautojen jälkisiirtoa ajatellen. (10 p)

NAUTA 2

HAKU

Hakumatka 100-250 m. Ohjaaja on tolpalla koko haun ajan. Kuljetus ohjaajalle osuudessa voidaan käyttää hakuporttia. (20-10-20 p)

AJO

Osuus 1: poispäinajo. Koira ajaa nautoja edellään lähtötolpalta kohti 1. porttia ja läpi (6 m) porttiaukosta. Ohjaaja ohjaa laumaa tolpalta. Jos ohjaaja liikkuu tolpalta/portilta poispäinajo-osuuden aikana, vähennetään tämän osuuden pisteet (10 p). Loppuajo voidaan suorittaa vapaasti joko poispäinajona tai peruskuljetuksena. Tuomari voi halutessaan siirtää tolpalta-ajo-osuuden portille 2 tai 3 ja määrätä loppuosuuden ajettavaksi poispäin ajona. Rata voidaan muotoilla tilanteen ja olosuhteiden kolmioksi tai esim. Z-malliseksi.  (30 p)

HÄKITYS

Ohjaaja avaa häkin portin, koira siirtää naudat häkkiin ja portti laitetaan kiinni. Portti aukaistaan, koira kiertää häkin taakse ja ajaa naudat pois häkistä. Ohjaaja ei saa irrottaa otettaan häkin portista/narusta ennenkuin on saanut häkityksen suoritetuksi. Portti laitetaan kiinni ja koira kokoaa naudat. Häkin ja –suuaukon tulee olla riittävän kokoinen että eläimet siihen hyvin mahtuvat ja alta riittävän avoin koiraa varten. Häkki voidaan myös korvata trailerilla tai vaunulla esim jälkisiirtoa varten (10 p)

EROTTELU

Koira kuljettaa naudat erottelukujaan tai merkittyyn ympyrään, jonka sisällä koiran on erotettava yksi tai useampi, selvästi merkitty nauta ja siirrettävä se pois alueelta. Erottelu voidaan suorittaa myös häkin sisällä tai erotetut naudat voidaan siirtää kokonaan pois kilpailuradalta. Rataselostuksessa kerrotaan kuinka ko. kilpailussa menetellään. Aika loppuu, kun eroteltu eläin/eläimet on siirretty tietyn rajan yli. Tuomari ja/tai ratamestari voivat muuttaa erottelun ja häkityksen paikkoja olosuhteiden ja eläinten mukaan.(10 p)

YLEISTÄ SÄÄNNÖISTÄ

Koirilla on vapaa liikkumisoikeus luokasta toiseen, myös alempaan luokkaan. Järjestäjä voi päättää olosuhteiden mukaan, saako sama koira ajaa kahta luokkaa samana päivänä. Asiasta on ilmoitettava mahdollisimman aikaisin ennen kilpailua.

Käytössä oleva rata on selostettava tai piirrettävä riittävän selvästi kilpailualueella ennen kilpailua.

Järjestäjä saa valita paimennettavan lauman koon osittain eläinten käyttäytymisen ja koon mukaan. Samalla laumalla voidaan tarvittaessa ajaa kaksi ajoa peräkkäin tai karsia epäsopivia yksilöitä laumasta pois ajojen välillä. Käytetty lauma voidaan myös sekoittaa käyttämättömiin eläimiin uudelleenkäyttöä varten. Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman tasainen lauma kaikille kilpailijoille ja huolehtia siitä,  että esim. vauhkoontuneet eläimet voidaan erottaa kisaeläimistä.

NAUTOJEN TUPLAHAKU- JA SORTTEERAUSKISAN SÄÄNNÖT 2021 ALKAEN  

HAKU

Hakumatka 100-250 m. Ohjaaja on tolpalla koko haun ajan. Matkalla voi olla hakuportti tms. Kakkoshaun lähtöpaalu(paikka) on merkittävä selkeästi.(pisteet 2 x 20/10/20).

AJO

Ajomatka on oltava yhteensä min 150 m. Ajossa on oltava 1-4 kpl portteja tms selkeitä merkkejä. Ajo voidaan suorittaa koko tuplalaumalla tai jaetulla puolikkaalla laumalla. Sama laumaa ei saa käyttää kahdesti peräkkäin samaan osioon. (Pisteet yht 30 p)

JAKO / SORTTEERAUS

Jako/sortteraus suoritetaan selvästi merkityllä alueella. Alue voi olla myös aidattu alue riippuen olosuhteista ja eläimistä. Sortteeraus tehdään hakujen jälkeen, ajon jälkeen tai häkityksen/lastauksen jälkeen. Sortteerauksen jälkeen jaetut eläimet on vietävä selkeästi merkitylle alueelle/portin läpi/eri aitaukseen.(pisteet 20 p)

HÄKITYS / LASTAUS 

Häkitys / lastaus suoritettaan häkkiin tai traileriin olosuhteiden ja eläimien mukaan. Samoja eläimiä ei saa käyttää useampaa kertaa peräkkäin häkitykseen. Häkitykseen voidaan käyttää koko laumaa tai osaa (sortteerattua) laumasta. Häkitys voidaan suorittaa missä kohdalla rataa tahansa. (pisteet 10 p)

YLEISTÄ

Laumakoko on 8–20 (4+4)–(10+10) eläintä/lauma. Laumat on pystyttävä erottamaan selkeästi toisistaan. Käytössä voi olla esim: eri rodun eläimiä, osa eläimistä kaulapannoitettuja tai merkkausvärillä merkittyjä.

Sama eläinryhmä voi käydä radalla kaksi kertaa peräkkäin olosuhteiden niin salliessa. Saman eläinryhmän käyttöä peräkkäin samassa kisaosiossa on vältettävä. Esim. lauma on ensin ykkösryhmänä haussa, sortteerauksessa, ajossa ja häkityksessä. Sama lauma on seuraavassa ajossa 2. ryhmänä haussa ja sortteerauksessa.

Kisaradan aika on 10–30 min. Kaikki osiot on pystyttävä tekemään normaalilla työskentelytahdilla.

Radan muoto, tehtävien järjestys ja järjestelyjen kulku täsmennetään olosuhteiden mukaan.

Kisan kulku ja säännöt on selvitettävä selkeästi kisaajille ennen kisaa. Jos kisaaja on myöhässä, vastuu kisasääntöjen selvittämisessä on kisaajalla.

KAIKKIA LUOKKIA KOSKEVIA OHJEITA JA SÄÄNTÖJÄ

Haku: hakukaari, nosto, kuljetusohjaajalle

Hakukaari

Koiran tulee olla vapaasti lähetettäessä hakuun. Koiran tulee olla lähellä ohjaajaa/ lähtöpaalua. Jos koira lähetetään tolpan edestä tai liian kaukaa takaa tulee lähdön pisteitä vähentää. Lähtösuunnan tulee olla tuomarin selkeästi havaittavissa; koira jommalla kummalla puolella lähtöpaalua. Lähdön tulee tapahtua etuviistoon vasemmalle tai oikealle. Ohjaajan tulee jäädä seisomaan lähtöpaalulle suorituksen alkaessa (ei koske I-luokkaa). Koiran ei tulisi tarvita lisäkäskyjä hakukaaren aikana. Lisäkäskyistä vähennetään pisteitä. Liikkeessä annettu lisäkäsky on pienempi rike, kuin koiran pysäyttäminen ja uuden käskyn antaminen. Lisäkäskystä, mitä koira ei tottele vähennetään enemmän pisteitä kuin noudatetusta käskystä. Jos koira leikkaa oletetun linjan lauman ja lähtöpaalun välillä, (huom. linja jatkuu myös lähtöpaalun taakse) vähennetään pisteitä vähintään 15. Hyvä hakukaari on puolikkaan päärynän muotoinen, leveimmillään eläinten kohdalla. Koiran ei tule pysähtyä ennen kuin se on saavuttanut tasapainonpisteen. Mikäli koira pysähtyy ennen tasapainopisteen saavuttamista on se vakavampi virhe, kuin, että sen lisäkäskyllä saa jatkamaan matkaa pysähtymättä. Hakukaaren tulee loppua niin, että koira on oikeassa paikassa, jotta lampaat lähtevät suoraan kohti ohjaajaa/hakuporttia. Jos lampaat ovat siirtyneet pois hakupaalulta, hakukaari päättyy siihen paikkaan missä koira kohtaa lampaat. Tästä paikasta koiran tulee nostaa lampaat kohti hakuportteja/ohjaajaa.

Nosto

Hakukaaren jälkeen koiran tulee, joko pysähtyä tai selkeästi hidastaa vauhtia. Koiran tulee lähestyä ja ottaa lampaat hallintaansa rauhallisesti ja maltillisesti. Koiran ei tule rynnätä ja säikäyttää lampaita eikä sen tule nostaa liian hitaasti tai tehottomasti. Noston tarkoituksena on koiran lähestymisellä saada lampaat liikkeelle kohti ohjaajaa / hakuportteja.

Kuljetus ohjaajan luokse

Tärkeintä on lampaiden rauhallinen ja hallittu kuljetus nostosta kohti hakuporttia, josta suoraa linjaa pitkin kohti ohjaajaa / lähtöpaalua. Jokaiselta poikkeamalta suoralta linjalta vähennetään pisteitä. Katraan pysähtely tai liiallinen vauhti vähentää pisteitä. Ohitettua hakuporttia ei saa uudelleen yrittää. Hakuportin ohittamisesta vähennetään pisteitä 1p/ lammas tai tuomarin arvioinnin mukaan ottaen huomioon asiaan vaikuttaneet tekijät. Lähtöpaalulle saavuttaessa se kierretään ajon suuntaisesti mahdollisimman tiukalla käännöksellä.

Ajo

1 . osuus alkaa välittömästi lähtöpaalun takaa lampaiden ylitettyä paalun linjan. 1. portin jälkeen on lampaat käännettävä suoraan kohti 2. porttia mahdollisimman tiukalla käännöksellä. 2. portin jälkeen on lampaat käännettävä suoraan kohti jakoympyrää. Koiran tulee osoittaa kykyä kuljettaa lampaita rauhallisesti ja tehokkaasti. Suorat linjat, tiukat käännökset porttiaukoilla, lampaiden rauhallinen ja tasainen liikkuminen sekä koko radan suorittaminen ovat arvostelun kannalta tärkeintä. Poikkeamat suorilta linjoilta pitää korjata mahdollisimman nopeasti Koira ei saa ylittää kuljettavaa linjaa lampaiden edestä. Pyöriminen lampaiden ympärillä on erittäin suuri virhe. Tuomari arvioi virheiden vakavuuden siitä, johtuuko esim. porttien ohittaminen koiran ja ohjaajan virheistä tai lampaiden käyttäytymisestä ja olosuhteista. Ohitettua porttia ei saa uudelleen yrittää mikäli lampaat ovat ylittäneet porttilinjan. Ajo loppuu, kun kaikki lampaat ovat jakoympyrässä, jonka jälkeen ohjaaja voi siirtyä jakoympyrään. Liian varhaisesta kääntymisestä ennen porttia ja porttiaukon ohittaneista eläimistä vähennetään pisteitä.

Jako

Jaon tarkoitus on testata koiran kykyä jakaa ja pitää erillään kahta lammasta muusta laumasta. Jaossa jakoympyrän sisäpuolella kaksi merkkaamatonta lammasta erotetaan muista, jonka jälkeen koiran on selkeästi pysyttävä pitämään erotetut lampaat hallussaan ringin sisä- tai ulkopuolella. Eläinten oltava selkeästi merkittyjä. Yrityksestä, käyttämättä jätetystä tilaisuudesta, ympyrästä poistuneesta lampaista vähennetään pisteitä. Jaon teko tulee tapahtua jakoympyrän sisäpuolella. Jakoympyrän halkaisija on 36 m.

Häkki

Koira kokoaa lampaat paikkaan, josta on käytännöllisintä häkittää. Ohjaajan siirryttyä häkille on koiran tehtävä tuoda lampaat. Pisteitä menettää, jos katras kiertää häkin, osa lampaista ohittaa porttiaukon, liiasta hitaudesta taikka aggressiivisuudesta. Häkityksen yhteydessä lampaisiin ei saa koskea eikä portilla työntää lampaita häkkiin. Suoritus loppuu, kun lampaat ovat häkissä ja portti on täysin kiinni. Ohjaaja sulkee portin. Irrottaessaan kätensä portin köydestä ENNEN KUIN lampaat ovat sisällä, ohjaaja ilmaisee näin lopettavansa suorituksen. Suorituksen päätteeksi ohjaaja laskee lampaat ulos ja sulkee portin. Häkin koko 2400 X 2700, naru portissa 2000 mm Häkin tilalla voi olla myös ränni, tai häkki ilman porttia tai takaseinää

Single

Ohjaaja siirtyy jakoympyrään antaen koiran tuoda kaikki lampaat ympyrään. Yksi lammas kahdesta merkitystä lampaasta erotetaan laumasta. On yksin koiran tehtävä pitää lammas erillään muusta laumasta. Tuomarin tulee hyväksyä suoritus vasta kun koira on osoittanut kykynsä pitää lammas erillään laumasta.

ratakaavio

Roburin sponsoroimat kilpailupalkinnot

Kilpailuluokan tai –päivän päätteeksi jaetaan palkinnot. Yhdistyksen pääsponsori on Bozita Robur. Palkinnon saaja tai hänen edustajansa ottaa vastaan palkinnon. Sponsorinäkyvyyden takaamiseksi toivotaan, että palkinnon saanut kilpailija on vastaanottamassa palkinnon ja jää valokuvattavaksi. Lunastamattomia ruokasäkkejä ei toimiteta jälkikäteen. Jos kilpailija ei vastaanota säkkiä kilpailupäivän aikana, palautuu säkki yhdistykselle. 

SPKY:n varoituskäytännön periaatteet on hyväksytty hallituksessa 15.4.2015

Nämä periaatteet koskevat kaikkia yhdistyksen jäseniä sekä muita yhdistyksen tapahtumiin osallistuvia.

Rikkomuksen määritelmä:

 • Huono/asiaton käytös yhdistystä kohtaan missä tahansa julkisessa tilanteessa. Koskee esimerkiksi yhdistyksen tapahtumia kuin myös sosiaalista mediaa.
 • Huono/asiaton käytös ihmistä tai eläintä kohtaan yhdistyksen tapahtumissa.
 • Yhdistyksen sääntöjen ja määräysten vastainen toiminta.
  Huom: Kilpailutilanteessa mennään kilpailusäännöissä mainitulla rangaistuskäytännöllä. Kilpailutilanteen ulkopuolella, vaikkakin kilpailualueella mennään tämän ohjeistuksen mukaan.

Varoituskäytäntö:

 • Ensimmäisestä rikkeestä huomautus. Annetaan aina kirjallisena. Huomautuksessa mainitaan kesto ja rikkomuksen toistuessa mahdolliset jatkoseuraukset. Huomautuksen kesto määritellään tapauskohtaisesti, maksimissaan kuitenkin seuraavan kalenterivuoden loppuun.
 • Toistuvasta rikkeestä varoitus. Annetaan aina kirjallisena. Varoituksessa mainitaan kesto ja rikkomuksen toistuessa mahdolliset jatkoseuraukset. Varoituksen kesto määritellään tapauskohtaisesti, maksimissaan kuitenkin seuraavan kalenterivuoden loppuun.
  Ennen varoituksen voimaantuloa, henkilöllä on oikeus tulla kuulluksi asiassa.
 • Tapaukset käsitellään hallituksessa ja hallitus päättää rangaistuksesta.
 • Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi nostaa ongelmallisia tilanteita hallituksen käsiteltäväksi. Pyyntö pitää esittää kirjallisena ja riittävän hyvin perusteltuna.

Sanktiot:

 • Huomautuksen saanut ihminen on ns. koeajalla liittyen rikkomukseen, mistä huomautus on annettu. Mikäli rikkomus toistuu huomautuksen ollessa voimassa, voi henkilö saada rikkomuksesta rangaistuksen.
 • Rangaistuksen saanut ihminen ei voi osallistua yhdistyksen tapahtumiin rangaistuksen voimassaoloaikana (esimerkiksi kilpailut, perusradat, jne). Hän ei voi myöskään edustaa yhdistystä rangaistuksen voimassaoloaikana.
 • Mikäli sama rikkomus uusiutuu 3 vuoden sisällä, huomioidaan myös aiemmat tapaukset sanktiota määriteltäessä.

Suomen Paimenkoirayhdistys ry