Perusrata

Perusradan säännöt 29.4.2006 lähtien

Perusradan tarkoituksena on antaa tietoa koiran paimennustaipumuksista, -tyylistä ja koulutettavuudesta. Perusradan suorittaminen ei ole kilpailunomaista. Suorituksen aikana voi ottaa vastaan ohjeita ja rataa voi yrittää samana päivänä kaksi kertaa, sekä myöhemmin uudestaan. Tarkempi perusradan esittely löytyy Minna Erosen kirjoittamasta artikkelista, joka on julkaistu alunperin Paimenpostin numerossa 3/2009.

Tuomareita varten on oma tarkempi ohje, mutta se on erinomaisen hyödyllinen paitsi tuomareille, myös perusratojen järjestäjille ja suorittajille. Paimennuksen perusradan tuomariohjeet (pdf, 217 kt).

Haku

Lauma viedään noin 85 metrin päähän. Haussa arvostellaan koiran tekemä kaari lauman taakse, lauman lähestyminen ja kuljetus takaisin ohjaajalle. Oikeaoppinen kaari on päärynän muotoinen. Eli koira lähtee viistosti ohjaajan viereltä ja kaartaa pyöreästi lauman taakse, mielellään niin, etteivät lampaat säikähdä. Lauman takana koira hidastaa vauhtia ja aloittaa varovaisen lähestymisen. Tarkoitus olisi tuoda lauma rauhallisesti suoraa ohjaajan luo hukkaamatta yhtään eläintä.

Katso esimerkki videolta.

Kuljetus

Koiran tulee kuljettaa pientä lammaslaumaa ohjaajan perässä rauhallisesti noin 300 metrin matka. Kuljetukseen sisältyy kaksi porttiaukkoa (aukon leveys 4 m), joiden läpi kuljetaan. Tässä kohtaa tarkkaillaan koiran työskentelyä takana, tarvittaessa sivuilla ja edessä sekä etäisyyttä katraaseen.
Arvosteltavia osa-alueita ovat kokoamis- ja koossapitokyky, tasapaino, etäisyys laumaan ja lampaan kiinniotto/ nautalaumanhallinta. Tässä osiossa tapahtuu myös ns. vapaa vaistonvarainen kuljetus.
Kiinniotossa arvostellaan koiran kykyä pitää lauma koossa ja ohjaajan lähellä, että ohjaaja voi ottaa haluamansa lampaan laumasta kiinni. Koiran tulisi ilman eri käskyä pitää lauma riittävän lähellä ohjaajaa ja tarvittaessa palauttaa karkaamaan yrittävät lampaat takaisin. Nautakokeessa ei oteta kiinni eläintä vaan laumaa pidetään paikallaan niin, että esim. korvamerkin lukeminen on mahdollista.

Katso esimerkki videolta.

Häkitys

Häkillä arvostellaan koiran työskentely häkkiin laitettaessa ja sieltä pois otettaessa. Häkissä on 2 x 2 m kuja ja lisäksi viidestä 2 m pitkästä osasta tehty ympyränmallinen peräosa. Koiran tulee ajaa lampaat häkkiin ja jäädä makuulle kujalle. Käskyn saatuaan se vaihtaa paikkaa lauman kanssa ja ajaa lampaat kujaan. Tämän jälkeen portin voi avata ja koira tuo lauman häkistä pois.

Katso esimerkki videolta.

Poispäinajo

Poispäinajossa arvioidaan koiran kykyä kuljettaa eläimiä poispäin ohjaajasta. Matka on vähintään 10 m.

Katso esimerkki videolta.

Yleistä

Tässä kohdassa arvioidaan koira luontaisesta tasapainoa ja tottelevaisuudesta. Tasapainoa arvostellaan siitä, miten koira hakee itse oikean paikan lauman takana tai sivulla tarpeen mukaan.
Arvosteltavia kohtia lomakkeessa ovat työskentelyrytmi eri osa-alueissa, yhteistyökyky ja viettivoimaisuus.
Näiden kohtien lisäksi annetaan sanallinen arvio kokonaisvaikutelmasta ja luonteesta. Samalla tarkastetaan kaikilta purenta ja uroksilta kivekset.
Pdf-muodossa oleva piirros perusradasta.

Perusratojen suorittaminen

Kilpailujen yhteydessä on joskus mahdollista suorittaa perusrata. Asiasta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen kilpailujärjestäjän kanssa. Lisäksi joskus järjestetään erillisiä perusratapäiviä.

Perusratatilaisuudet löydät täältä. 

Perusratamaksut

Kun koira ja omistaja kuuluvat SPKY:n 20 euroa, jompikumpi kuuluu SPKY:n 30 euroa, kumpikaan ei kuulu SPKY:n 40 euroa.

Perusratatuomarit

Perusrataa arvostelee aina kaksi SPKY:n perusratatuomaria.

Lisäykset perusratasääntöihin 27.4.2020

1. Paimennettavien eläinten kelpoisuus Suomen paimenkoirayhdistyksen kilpailussa, perusradalla ja yhdistyksen järjestämillä kursseilla:
a) Lampaiden ikä ja kunto: Hyväkuntoiset ja terveet eläimet, jotka ovat tottuneet paimennukseen. Minimi-iät: Lammas ja vuohi: vieroitettujen karitsoiden ja kilien ikä vähintään 4 kuukautta. Nauta: vieroitettujen vasikoiden ikä vähintään 6 kuukautta. Suositellaan, että emon kanssa alle kolmen kuukauden ikäisiä karitsoja ei käytetä.
b) Tiineys: Lammas: Kilpailueläimenä ei ole sallittu käyttää uuhta sen kahdeksalla viimeisellä tiineysviikolla. Suositellaan, että ei käytetä myöskään kuuden ensimmäisen tiineysviikon aikana. Nauta: Kilpailueläimenä ei ole sallittu käyttää hiehoa / lehmää, joka on yli kuusi kuukautta tiineenä.
c) Eläinten omistajalla on viime kädessä vastuu eläinten hyvästä kohtelusta. Eläinten omistajalla on oikeus keskeyttää kilpailu, jos eläinten hyvinvointi ei täyty. Tuomarilla on aina oikeus keskeyttää kilpailu.
d) Kilpailun järjestäjän ja tuomarin tulee kiinnittää huomiota paimennettavien eläinten hyvinvointiin kaikissa olosuhteissa kuten kova helle, rankka sade, varikon rakenne ja pohjarakenne, kilpailupäivän pituus etc.

Hyvin toimiva varikko

Suomen Paimenkoirayhdistys ry